Gå til innhold

Høy forurensning i byene: Slik forholder du deg

Det kalde vinterværet mange steder i landet fører til høy forurensning spesielt i byene. Forsker Dag Tønnesen ber folk fyre mest mulig elektrisk, og la bilen stå hvis de kan. I Bergen viser målingene rødt i dag. Det betyr “svært dårlig” luftkvalitet, og bl.a. astmatikere anbefales å unngå disse stedene.

Fenomenet med at den kalde lufta blir liggende, kalles på meteorologispråket inversjon. Dette fører til kald, stillestående luft, som blir stadig mer forurenset der hvor det er utslipp.

I Bergen er den svært dårlige luftkvaliteten målt på Danmarksplass, men også på Rådhusplassen er det målt “dårlig” luftkvalitet, en litt mildere betegnelse. I Oslo er det målt “dårlig” på hhv Smestad og Manglerud, og i Kristiansand ved Vestre Strandgate. Helseanbefalinger i denne situasjonen er at allergikere og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser bør unngå å oppholde seg på disse spesifikke områdene. Forbigående slimirritasjoner og ubehag kan forekomme hos friske personer.

Hvordan får vi redusert forurensningen?

Luftforurensningen har to hovedkilder, trafikk og fyring, og det er mulig å begrense utslippene fra begge kildene. Seniorforsker Dag Tønnesen gir flere anbefalinger:

– La bilen stå hvis du kan, trafikken er eneste kilde til utslipp av nitrogendioksid-NO2, som nå er så høye i Bergen. Biltrafikk gir også mye partikkelforurensning.  Når konsentrasjonene er så høye som i Bergen, vil jeg anbefale begrensninger i bilkjøringen i kombinasjon med f.eks gratis bussbillett.

Fyr med ren ved!

Tønnesen gjentar sin anbefaling om å fyre så mye som mulig med strøm. – Og hvis du må bruke ved, sørg for at den er ren og tørr, og unngå for all del melkekartonger og annet rask, sier forskeren, som også ber folk i størst mulig grad gå over til nye miljøvennlige ovner.