Gå til innhold

Miljøgifter​​​​​​​

Stadig nye kjemikalier utvikles og tas i bruk. Et mindretall av disse nye stoffene kan utgjøre en fare for mennesker og miljø – de kalles miljøgifter.

Forskning på disse stoffene er, og har alltid vært, viktig på NILU. Våre forskere kan søke etter miljøgifter i et bredt utvalg av prøver, inkludert luft, slam, sedimenter, vann og organismer. Vi benytter ny instrumentering og stadig mer effektive metoder, både i laboratoriene på Kjeller og i vårt laboratorium i Framsenteret i Tromsø.