Gå til innhold

NILUs redegjørelse i forbindelse med Åpenhetsloven

Ifølge Åpenhetsloven skal virksomheter, i henhold til definisjoner i loven, utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette omfatter også NILU.

Lovens formål er å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

NILUs aktomhetsvurdering

NILU har gjennomført kartlegging og risikobasert aktsomhetsvurdering våren 2024. Kartleggingen inkluderer også NILUs heleide datterselskap Innovation nilu.

Kartleggingen kan leses i sin helhet her: Redegjørelse i forbindelse med Åpenhetsloven NILU 2024