Gå til innhold

Atmosfære og klima​​​

Atmosfærens innhold av forurensning påvirker klima, helse og miljø. For å kunne begrense luftforurensning og klimaendringer, må man forstå hvordan atmosfærens kjemiske og fysiske egenskaper påvirkes av naturlige og menneskeskapte utslipp. NILUs forskning på feltet bidrar til bedre kunnskap om forurensninger i atmosfæren, og hva vi kan gjøre for å redusere problemene.

NILU startet med studier av langtransportert forurensning tidlig på 1970-tallet. Denne forskningen resulterte senere i en internasjonal konvensjon for grenseoverskridende luftforurensninger (CLRTAP).

Under denne konvensjonen finnes det flere avtaler om utslippsreduksjoner. En spesiell avtale heter EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme), og her har NILU ansvaret for å koordinere alle målinger som gjøres av langtransportert luftforurensning i Europa (EMEP-Chemical Coordinating Centre).

NILU har senere hatt sentrale roller som rådgiver for nasjonale og internasjonale prosesser under programmer som WMO, AMAP, EEA og andre.

I tillegg til tradisjonell forskning på klimagasser og luftforurensninger studerer vi også selve klimasystemet (som inkluderer meteorologi og hvordan underlagets egenskaper påvirker atmosfæren). Vi forsker også på spredning av vulkansk aske og radionuklider.

Våre forskere bruker observasjonsdata og modeller for å studere utslipp, spredning, omdanning og avsetning av forurensninger på regional og global skala. Vi tilgjengeliggjør observasjoner fra målestasjoner over hele verden i åpne databaser.