Gå til innhold

Om NILU

NILU er et norsk, nonprofit og uavhengig klima- og miljøforskningsinstitutt stiftet i 1969.

Vi startet som et luftforskningsinstitutt, men har utvidet til å i dag forske på nær alle sider av hvordan mennesker, klima og miljø påvirker hverandre.

Vårt mål er bedre livskvalitet for alle! Det bidrar vi til gjennom vår forskning på atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet, miljøgifter, helseeffekter, bærekraftige systemer, sirkulærøkonomi og digitalisering. Til sammen muliggjør dette bærekraftige løsninger på aktuelle samfunns- og næringslivsutfordringer.

NILUs visjon

Skaper bærekraftig utvikling gjennom internasjonalt ledende klima- og miljøforskning

Verdigrunnlag

Integritet – Kompetanse – Samfunnsnytte

Integritet

NILU er, som et forskningsinstitutt, helt avhengig av at det ikke kan stilles spørsmål ved vår uavhengighet og troverdighet. Dette medfører at vi ikke kan ta politiske eller økonomiske hensyn i våre konklusjoner og ikke la oss påvirke til å tilpasse våre råd og konklusjoner til kortsiktige ønsker og behov.

Kompetanse

NILUs styrke er og må være instituttets samlede kompetanse. Dette omfatter både sterk kompetanse innen våre spesifikke fagdisipliner og kompetanse i å utnytte denne sterke fag-kompetansen i samarbeid med andre fagretninger og -disipliner.

Samfunnsnytte

NILU er et anvendt forskningsinstitutt som i hovedsak skal utføre forskning som raskt kan bidra til å løse utfordringer og problemer i samfunnet gjennom publisering, rådgiving og utvikling av nye tjenester eller produkter.

Virksomhetsidé

NILU skal være et forskningsinstitutt med høy faglig kvalitet og relevant kompetanse på kjerneområdene atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet, miljøgifter, helseeffekter, bærekraftige systemer, sirkulær økonomi og digitalisering.

NILU skal gjennom forskning, tjenester, innovasjon og muliggjørende teknologier bidra til bærekraftige løsninger på relevante samfunns- og næringslivsutfordringer.

NILU skal ha ledende infrastruktur, herunder laboratorier, observatorier og åpne datasentre.