Gå til innhold

NILU Klimat- och miljöinstitutet, Göteborg

NILU forskar om hur människor, klimat och miljö påverkar varandra. Vår forskning sträcker sig från pol till pol – från Zeppelin på Svalbard till Trollhaugen i Antarktis – och bidrar till ökad kunskap om klimatförändringar, atmosfärens sammansättning, luftkvalitet, miljögifter och det gröna skiftet. NILU har varit ett norskt institut sedan 1969, men 1 september 2023 har vi även etablerat oss i Sverige. Vårt svenska kontor finns i Göteborg.

 

Adresse: Sven Hultins gata 5, 412 58 Göteborg, Sverige
A Working Lab – Johanneberg Science Park