Gå til innhold

NILUs arbeid for likestilling og mot diskriminering

NILUs arbeid for likestilling og mot diskriminering er forankret i instituttets overordnede strategi og forretningsplan, visjon og verdier. Det er etter drøftelser med de tillitsvalgte utarbeidet en overordnet personalpolitikk, en lønnspolitikk, en seniorpolitikk, samt retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold. Alle disse styringsverktøyene berører viktige sider ved NILUs arbeid for likestilling og mot diskriminering. Virkeliggjøring av retningslinjene skjer via lederne for de ulike enhetene og i samarbeid med fagforeningene.

Det ble i 2021 nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter for de tillitsvalgte og fra administrasjonen. Gruppen har revidert våre retningslinjer og utarbeidet en handlingsplan for 2023-2024.

Les hele dokumentet her: Dokument om NILUs arbeid for likestilling og mot diskriminering