Gå til innhold

Bærekraftige miljø- og klimaløsninger

For å sikre et bærekraftig samfunns- og næringsliv, er det behov for helhetlige løsninger som ivaretar hensynet til miljø og klima, relatert til ressursbruk og økonomi.

Gjennom å utnytte bredden i NILUs kompetanse, bidrar vi til forskning, rådgivning og utvikling av nye tjenester på dette feltet.