Gå til innhold

Omfattende forskning på CO2

Norge investerer hele 150 millioner kroner til forskning på fangst, lagring og transport av CO2. NILU har en viktig rolle i dette arbeidet med å studere konsekvenser av utslipp av aminer som brukes i fangsten.  Karbondioksid (CO2) er den klimagassen som bidrar mest til klimaendringene.  Bare i Norge utgjør utslippene av CO2 over 80 prosent av de totale klimagassutslippene. Hvis man kan finne metoder og teknologi for å begrense utslipp av CO2, vil det ha enorme positive gevinster for framtidens klima.

Programstyret i CLIMIT – et samarbeid mellom Forskningsrådet og Gassnova – vedtok i desember 2009 å innvilge støtte til 20 prosjekter av 45 innsendte prosjektforslag for 2010. Blant de prosjektene som fikk støtte, var NILU med prosjektet ”Utslipp av aminer ved fangst av CO2, fase 2”. Prosjektet fokuserer på hvordan utslipp av aminer som brukes for å skille ut CO2 påvirker økosystemer. Resultatene vil være viktig både for framtidig utvikling og for utslippstillatelser.

Prosjektet er eksperimentelt og målet er å verifisere de teoretiske utregningene som NILU har gjort i en tidligere fase av prosjektet. Det skal også fylle de kunnskapshullene som er funnet. Prosjektet vil forsøke å identifisere mulige effekter og konsekvensene av utslipp av aminer fra CO2-teknologi på miljøet gjennom modellering og felttester (vann, jord, og materialer).

Prosjektet ledes av NILU og vil bli utført i samarbeid med NIVA, NINA, og UiO.

CLIMIT jobber med kommersialisering av kraftproduksjon med CO2-håndtering gjennom forskning, utvikling og demonstrasjon.

Relevante lenker

Kontaktpersoner