Gå til innhold

Miljøgifter: Forskningbasert forvaltning gir resultater

Norsk forskning, inkludert NILU, har vært vesentlig for å få til internasjonale reguleringer av miljøgiftgruppen PBDE (bromerte flammehemmere). Undersøkelser i lite påvirket miljø i nordområdene kan påvise miljøgifter fra fjerne forurensningskilder. Det er aktuelt ved Miljøforskningskonferanse i Oslo 16.-17. februar i regi av Miljø 2015-programmet, og med deltagelse fra KLIF og NILU.

Seniorforsker Martin Schlabach ved NILU og prosjektleder Christian Dons i Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) skal innlede om utfordringene knyttet til miljøgifter under miljøforskningskonferansen i Oslo 16. februar.

Polybromerte difenyletere, forkortet PBDE, hører til stoffgruppen som kalles bromerte flammehemmere. Dette har vært en av de mest omdiskuterte ”nye” miljøgiftene det siste tiåret.

Les artikkel på Forskningsrådets nettsted:

  • Kunnskapsbasert forvaltning gir globale resultater, 11.02.2010