Gå til innhold

Stoltenberg åpnet Framsenteret

29. september åpnet Statsminister Jens Stoltenberg Fram – nordområdesenter for klima- og miljøforskning. Framsenteret er et samarbeid mellom 19 forskningsinstitusjoner som er i Tromsø, og satsingen skal bidra til at Norge fortsatt skal være en fremragende forvalter av miljø og naturressurser i nord.

Av Anne Nyeggen – NILU/Helge Markusson – Framsenteret

Foto: Fylkesmannen
Fra venstre: Kommunal- og regionalminister Liv-Signe Navarsete, statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Foto: Fylkesmannen

De globale klimaendringene vil vises først, og være sterkest i Arktis. Bedre kunnskap om klima og miljø er av stor betydning for forvaltning, klimatilpasning og samfunnsplanlegging i nord. Det nye senteret vil i første omgang være et nettverk som inkluderer 19 norske forskningsinstitusjoner med base i Tromsø. Senteret er en utvidelse av Polarmiljøsenteret. Også opplevelsessenteret Polaria tar del i det nye senteret.

I Framsenteret skal det utføres tverrfaglig forskning mellom naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap. Det nye senteret skal bidra med kompetanse og kunnskap som gir nasjonal merverdi.

Forskningen i Framsenteret er organisert i fem flaggskip. Miljøgifter og effekter på økosystemer og helse ledes av NILU ved forskningsdirektør Eldbjørg Heimstad. De andre fire er: Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkologi i nord, Havforsuring og økosystemeffekter i nordlige farvann, Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk samt Effekter av klimaendringer på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk.

Det skal legges stor vekt på å kommunisere forskernes resultater både til forvaltning og allmennhet. En siste pilar er utdanning, og senteret legger slik vekt på både å styrke koblingen mellom forskning og utdanning, og øke folks bevissthet og kunnskap om miljø- og klimautfordringene.

Senteret er et av de sentrale tiltakene i ”Nye byggesteiner i nord, neste trinn i regjeringens nordområdestrategi.” I tillegg til Jens Stoltenberg holdt også kunnskapsminister Kristin Halvorsen, kommunal- og regionalminister Liv-Signe Navarsete og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen innlegg ved åpningen.

Framsenteret skal være en viktig arena nasjonalt og internasjonalt og gi innspill i klimarelaterte spørsmål.