Gå til innhold

Miljøgift i skismøringen

Smøring av ski

Skivoks og skismøring fra ulike produsenter kan inneholde fra lave til høye mengder av perfluoroalkylforbindelser (PFAS). En undersøkelse Bioforsk Jord og Miljø har gjort i samarbeid med NILU, har avdekket forhøyede konsentrasjoner av perfluoroalkylsyrer (PFCA) i snø og jord fra Birkebeinerløypa.

Skivoks og skismøring fra ulike produsenter kan inneholde fra lave til høye mengder av perfluoroalkylforbindelser (PFAS). En undersøkelse Bioforsk Jord og Miljø har gjort i samarbeid med NILU, har avdekket forhøyede konsentrasjoner av perfluoroalkylsyrer (PFCA) i snø og jord fra Birkebeinerløypa.

Skivoks og skismøring fra ulike produsenter kan inneholde fra lave til høye mengder av perfluoroalkylforbindelser (PFAS). En undersøkelse Bioforsk Jord og Miljø har gjort i samarbeid med NILU, har avdekket forhøyede konsentrasjoner av perfluoroalkylsyrer (PFCA) i snø og jord fra Birkebeinerløypa.

Skivoks inneholder varierende mengder av PFAS. Stoffene er delvis giftige og bør fases ut så raskt som mulig. For den miljøbevisste skiløperen er skismøring uten perfluorerte forbindelser det beste valget for å hindre spredning av disse stoffene.

Dette vises også i analyser av skismøringsprodukter merket med høyt fluorkarboninnhold. Selv om stoffene ikke oppført som ingrediens i produktene, finner vi de likevel, både i produktene og i skisporene. Dette skyldes at PFCA kan oppstå under produksjonsprosessen av fluorholdige polymerer, men også at de fluorerte utgangsmaterialene kan være forurenset med PFCA.

Stoffene som ble funnet er naturfremmede molekyler som har både vann- og fettavstøttende egenskaper. Perfluoralkylsyrer har et bredt bruksområde, og brukes blant annet til impregnering av tekstiler i tekniske fritidsklær eller gulvtepper. De anvendes også ved produksjon avfluorpolymerer og delvis matemballasje.

Perfluorert oktansyre (PFOA) brytes svært langsomt ned, og har en halveringstid på 4,5 år i menneskeblod. Profesjonelle skismørere har opp til 25 ganger høyere konsentrasjoner av PFOA enn befolkningsgjennomsnittet. Ved kronisk eksponering kan PFOA skade leveren og forårsake problemer ved utvikling og reproduksjon. Enkelte studier viser også på at stoffet er kreftfremkallende. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) vil forby PFOA i forbrukerprodukter som tepper og skismøring.

  • Les mer hos Bioforsk Jord og Miljø: Miljøfarlige stoffer i skismøring http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/forside/nyhet?p_document_id=84832