Gå til innhold

Kvikksølvutslippene vil stige kraftig

Kullkraftverk i Belchatow, Polen.
Foto: Marek Zaborowski, Bellona Polska

Kvikksølvutslippene vil stige med 25 prosent i 2020, sammenlignet med 2005, hvis man ikke tar grep for å kontrollere global forurensning.

Kvikksølvutslippene vil stige med 25 prosent i 2020, sammenlignet med 2005, hvis man ikke tar grep for å kontrollere global forurensning.

Dette viser rapporten “2011 AMAP Mercury Assessment”, som nylig ble lagt fram i København. Rapporten slår også fast at gravide og barn som lever i arktiske strøk er utsatt for utslipp av methylkvikksølv gjennom kosten. Miljøgiften samler seg i muskelvev, lever, nyre og hjerne. Dette gjelder også arktiske dyr.

Kvikksølv slippes ut fra aktiviteter som kullforbrenning, metallurgiske prosesser og avfallsforbrenning, samt fra naturlige kilder. Store mengder kvikksølvforurensning blir så transportert til Arktis gjennom luft og vann. Vitenskapelige modeller viser også at klimaendringene, med smelting av permafrost og lengre isfrie perioder, kan føre til økt kvikksølvforurensning i Arktis.

Mulig å kontrollere

Dersom man benytter best mulig praksis og tilgjengelig teknologi for å kontrollere forurensningen, kan de globale utslippene potensielt reduseres med opptil 60 prosent. Dette vil føre til rundt 20 prosent redusert kvikksølvdeponering i Arktis, viser rapporten.

Rapporten konkluderer med at det er nødvendig med en global juridisk bindende avtale for å redusere fremtidig kvikksølvforurensning i Arktis. Forhandlinger om en slik avtale foregår med FNs miljøprogram som initiativtaker.

Rapporten ble overlevert USAs statsråd Hillary Clinton samt utenriksministrene fra Russland, Canada, Sverige, Danmark, Island og Norge på Grønland forrige uke.

Jozef M. Pacyna og Kyrre Sundseth fra NILU har vært medforfattere til rapporten.