Gå til innhold

CIENS-foredrag på YouTube

Tiende november inviterte CIENS til vitenskapelig jam session, små improvisasjons­stykker fra den seneste forskningen. Se lenker til foredragene på YouTube her.

Program for CIENS-dagen 2011 med lenker til foredragene på YouTube:

1: Økosystemer til vår (for)tjeneste
Kan «økosystemtjenester» endelig gjøre det
klart hvorfor økosystemer må vernes?

David Barton, NINA

2: Fossiler tar temp’en
Om utradisjonelle metoder i marin
miljøovervåking

Elisabeth Alve, Universitetet i Oslo –
Institutt for geofag

3: Norske sjødeponier – the good, the bad
and the ugly
Hva skal til for å etablere deponier som ikke
gir skade på miljøet?

Astri Sweetman Kvassnes, NIVA

4: Når vindstille blir ekstremvær
Om forurensning, meteorologi og varsling

Viel Ødegaard: Meteorologisk institutt

5: Monstermaster og islaster
Norsk klima gir stålharde utfordringer

Bjørn Egil Nygaard, Meteorologisk

6: tiltakskatalog.no
– brukerrettet formidling om transport, miljø og klima

Michel Sørensen og Harald Aas, TØI

7: Should we Engineer the Climate?
Fred Prata, NILU

8: Heller raskt enn sikkert
Om adferdstilpasning i trafikken

Torkel Bjørnskau, TØI

9: Møter klimaendringene nå
Hvor rustet er Belize i møtet?

Marianne Karlsson,
CICERO Senter for klimaforskning

10: Rekordhøye metanmålinger, hvorfor det?
Ligger årsaken i tinende permafrost, eller er
det andre kilder?

Cathrine Lund Myhre, NILU

11: Hvem er ansvarlige for Brasils avskoging?
Brasil er blitt en av verdens største
forurensere, hvem står egentlig bak?

Jonas Karstensen
CICERO Senter for klimaforskning

12: Tvile globalt – handle lokalt
Lokalt klimaarbeid styrkes til tross for
økende skepsis

Kjell Harvold, NIBR