Gå til innhold

Forskerteam søker lokale løsninger på globale miljøutfordringer i Latin-Amerika

Alice Newton
Foto: Finn Bjørklid, NILU

– COMETprosjektet vil utforske hvordan vi kan arbeide sammen for å «handle lokalt, men tenke globalt”, sier Alice Newton, forsker på globale endringer ved NILU.

Forskningssamarbeidet inkluderer Senter for økologi og Økonomi (CEE) ved NILU.

I forskningsprosjektet, som koordineres av Universitetet i Córdoba i Spania, vil ideelle og vitenskapelige organisasjoner studere god miljømessig praksis som er utviklet i lokalsamfunnene i Latin-Amerika.

– Vi skal jobbe med Elinor Ostroms teorier om sosio-økologiske systemer, sier Newton. Ostrom mottok i 2009 nobelprisen i økonomi og regnes som en av de ledende forskerne i studiet av fellesgoder (common pool resources) som skog, fiskeri og vann. Hennes arbeid vektlegger hvordan menneskene samhandler med økosystemer for å opprettholde en langsiktig bærekraftig ressursavkastning.

I følge professor Maria del Mar Delgado som er koordinator for prosjektet vil frivillige organisasjoner og forskere kombinere faglig og lokal kunnskap på tre ulike case-studier: vannforvaltning og biodiversitet i Colombia, skogforvaltning i Mexico og kyst-og marinledelse i Argentina.

Effektene av globale problemer merkes ofte lokalt, spesielt i samfunn som baserer seg på tradisjonell bruk av naturressurser. De står nå overfor bestandnedgang, endringer i eiendomsrett og økt konkurranse om ressursene.

Forskningsprosjektet COMET LA (Community-Based Management of Environmental Challenges in Latin America) er finansiert av Europakommisjonens 7. rammeprogram og vil vare i tre år.

Deltakere i COMETprosjektet
Medlemmer i COMET-prosjektet på kickoffmøte i Cordoba