Gå til innhold

Kartlegging av fremmedstoffer i vegetabilske matvarer

Grønnsaker
Foto: Colourbox

Vegetabilske matvarer i Norge viser lave nivåer av bly, kadmium og tinn. Dette viser en undersøkelse av frukt, grønnsaker og nøtter fra det norske markedet.

NILU har på oppdrag fra Mattilsynet utført bestemmelse av bly, kadmium og tinn i 275 utvalgte produkter av frukt og grønnsaker. I noen prøver av hermetiske produkter er det også bestemt bisfenol-A, et hormonforstyrrende stoff. Prosjektet, som har vart fra februar til mai 2012, , inngår i en serie fra Mattilsynet. Tilsvarende undersøkelser ble gjort i 2006, og vil bli gjentatt i 2013.

EU har satt opp grenseverdier for mengden av disse stoffene for å beskytte forbrukerne. Grenseverdiene gjelder ikke bare for matvarer, men også for emballasje. Alle analyseresultatene ble vurdert opp mot disse verdiene .

NILUs laboratorium undersøkte prøver fra ulike vegetabilske matvarer, som for eksempel korn, grønnsaker, frukt, sopp, te eller nøtter. Prøvene er tatt hos grossister og importører, og er fra forskjellige ferske eller bearbeidede produkter. Også barnemat og noen hermetiske produkter ble undersøkt.

Litt forhøyede verdier av de undersøkte fremmedstoffene

Det ble påvist en høyere blykonsentrasjon i enkelte te-prøver og i flere importerte sopp-produkter enn det EUs retningslinjer tillater. Blykonsentrasjonen i en importert potetprøve lå også over grenseverdien. Kadmium-verdiene i noen sopp-produkter og en prøve av norsk gulrot viste høyere kadmium-nivåer. Fem av syv tomatpuréprøver inneholdt kadmium rett over grenseverdien for fersk tomat. Det finnes ingen egen grenseverdi for tomatpuré, selv om det finnes behov for det. Solsikke-, pinjekjerne- og nøtteprøvene viste ingen høye nivåer av kadmium eller bly.

Noen hermetikkprøver ble undersøkt mht bisfenol-A-innhold. Bisfenol-A, som antas å være kreftfremkallende, brukes i metall- og glassprodukter for bl.a. å hindre lekkasje av metaller fra beholderen til næringsmiddelet Alle prøvene som ble undersøkt, viste lave nivåer av dette stoffet.

Forbrukervern

Fremmedstoffer i mat er ikke ønskelig fordi de oppkonsentreres i menneskekroppen og er helseskadelige dersom mengden blir for høy. Det finnes derfor fastsatt grenseverdier for disse stoffene i mat. Grossistene og importørene vil snart motta informasjon om utfallet av prosjektresultatene, slik at de kan gjennomføre nødvendig tiltak. Den beste måten for forbrukere å redusere inntaket av miljøgifter er å spise variert, melder Mattilsynes i sin pressemelding 07.06.2012.