Gå til innhold

Nina Iren Kristiansen er ny doktor på NILU

Nina Iren Kristiansen
Foto: Ingar Næss

Nina Iren Kristiansen, forsker ved NILU, forsvarte fredag 21. september sin doktorgradsavhandling “Quantifying emission sources, transport and removal time scales of atmospheric pollutants” .

Beregning av vulkanaske og gasser

Avhandlingen handler om å beregne hvor mye vulkanaske og gasser som blir sluppet ut fra en vulkan under et utbrudd, og bruke disse utslippsberegningene til å forbedre modellprognosene av hvor og hvor mye aske og gasser som blir spredt i atmosfæren.

Studien var rettet både mot problematikken rundt flytrafikken og mot de klimapåvirkningene som vulkanutbrudd potensielt kan ha.

Eyjafjallajökull- og Kasatochiutbruddene

Kristiansen har spesielt sett på Eyjafjallajökull-utbruddet og et utbrudd fra Kasatochi vulkanen i Alaska i 2008.

I tillegg brukte hun observasjoner til å beregne hvor fort partikler blir fjernet fra atmosfæren ved våt og tørr avsetning. Det kan igjen brukes til å sjekke om klima- og luftkvalitetsmodeller gjør korrekte beregninger når det gjelder partikler og avsetningsprosesser. Dette vil Nina Kristiansen arbeide videre med.

Hun holdt også en prøveforelesning med tema “Climate impacts of large volcanic eruptions, relation to geoengineering.”

Nina Iren Kristiansen med bedømmelseskomiteen
En fornøyd Nina Kristiansen etter disputasen sammen med bedømmelseskomiteen. Fra venstre Professor Terje Koren Berntsen, Universitetet i Oslo, Dr. Nina Iren Kristiansen, NILU, Professor Mikhail Sofiev, Meteorologisk institutt i Finland og Dr Svetlana Tsyro, Meteorologisk institutt. Foto: Adam Durant