Gå til innhold

Miljøprøvebanken åpnet 6. november

Prøvetaking i laboratorie
Foto: Ingar Næss

Tirsdag 6. november åpnet den nasjonale Miljøprøvebanken i CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn i Forskningsparken i Oslo. Miljøprøvebanken tar vare på prøver som i framtiden vil gjøre det mulig å spore miljøgifter vi ennå ikke kjenner til.

Miljøprøvebanken er som navnet tilsier et lager med prøver av fisk, fugler, pattedyr, planter m.m. fra hele Norge og fra Arktis. Hvert år vil det samles inn slike miljøprøver som vil bli arkivert og lagret i et stort fryselager med tanke på framtidens forskning. Prøvene blir tidskapsler som tar vare på dagens miljøstatus, slik at man kan undersøke utvikling og spredning av miljøgifter med framtidens kunnskap.

– Norge får her et unikt verktøy i arbeidet med miljøgifter, som er et viktig arbeid her hos oss sier Martin Schlabach, seniorforsker ved NILU.

Han har vært med i prosjektgruppen og vil også sitte i en ekspertgruppe som skal godkjenne metoder for prøvetaking for det som skal leveres til banken.

– NILU vil levere luftprøver og etasjemose. Luftprøver fra Zeppelin-observatoriet på Svalbard og Birkenes på Sørlandet vil bli levert i form av filtre fra luftprøvetakere. Etasjemose er en internasjonal indikatorart i overvåking av langtransporterte miljøgifter. Den tar opp miljøgifter fra luften, og er et levende arkiv for nedfall av miljøgifter.

Miljøprøvebanken er finansiert av Miljøverndepartementet og eies av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Den daglige driften er lagt til CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn i Oslo. Et CIENS-konsortium av NIVA (leder), NINA, NILU og Universitetet i Oslo står for driften av Miljøprøvebanken etter retningslinjer fra Klif.

Les mer på miljøprøvebankens egne sider: http://www.miljoprovebanken.no/