Gå til innhold

Sesongarbeidere i Antarktis

NILUs observatorium på Troll på gammel plassering.
Foto: Are Bäcklund, NILU

Tre mann fra NILU, Chris Lunder, Jan Wasseng og Are Bäcklund, er for tiden på sitt årlige seksukers opphold på Troll forskningsstasjon i Antarktis. Her skal de skal rigge opp nytt utstyr og instrumentering på NILUs målestasjon, og foreta service og kalibrering av instrumentene.

De skal også forberede en eventuell flytting av måle­stasjonen til et bedre målested. En flytting som NILU arbeider hardt for å få til, da dagens plassering gir for mye lokal forurensning som forstyrrer prøvetakingen. Nåværende stasjon kan skimtes skrått til høyre ovenfor den runde, hvite kulen.

NILUs nåværende stasjon kan skimtes skrått til høyre ovenfor den runde, hvite kulen til høyre i bildet.