Gå til innhold

Paal Berg går av

Paal Berg
Foto: NILU

Paal Berg hadde sin siste dag som viseadministrerende direktør ved NILU 1. februar. Han kunne da se tilbake på 43 år ved NILU – først som kontorsjef, så som økonomisjef og deretter som assisterende instituttsjef fra 1992 og frem til 2009. Hans stilling ble etter dette endret til viseadministrerende direktør. Paal Berg er utdannet økonom ved Handelshøyskolen BI.

Paal Berg har vært med instituttet nesten helt fra starten, og har vært en sentral person i å utvikle NILU til det instituttet er i dag. Han har gjennom mange år representert NILU i flere viktige fora, blant annet i Ny-Ålesund Science Managers Committee – også kalt NySMAC, og ENERO – the European Network of Environmental Research Organizations, der han også var president i to år. Han har også hatt en rekke viktige styreverv i selskaper hvor NILU har eierinteresser.

Den kanskje aller viktigste jobben Paal Berg har gjort, er som sjef for økonomi og administrasjon på NILU. Han har introdusert streng budsjettdisiplin og en sunn dose forretningssans hos forskere som ellers har nok med å tenke på sitt pågående eller neste prosjekt. Som tidligere direktør ved NILU, Øystein Hov, poengterte i avskjedstalen: Det kunne være harde tider for de fleste forskningsinstitutter, men NILU hadde Paal Berg, så de red alltid stormene av.

Paal Berg vil fortsatt ha en viktig plass på NILU. I fortsettelsen vil han ta oppdrag som spesialrådgiver i saker hvor NILU kan dra nytte av hans svært verdifulle kompetanse og erfaring.

NILU takker for en uvurderlig innsats gjennom et langt yrkesliv, og ønsker lykke til med en litt roligere hverdag.