Gå til innhold

Ny luft for museer

Museumsgjenstander i monter med dosimeter
Foto: Anne Sommer-Larsen. Kulturhistorisk museum

Euronews, en europeisk, flerspråklig fjernsynskanal, har gjort en nyhetspresentasjon om MEMORI-prosjektet som er koordinert av NILU.

Elin Dahlin og Terje Grøntoft fra NILU ble intervjuet i løpet av to dager med filming ved Kulturhistorisk museum i Oslo og på NILU på Kjeller.

Resultatet av filmingen har blitt en TV-sending med tittelen “New air for museums” (Ny luft for museer). Filmen ble sendt på Euronews mandag den 13. mai kl. 1845 i programserien Futuris. Filmen kan også bli sett på Euronews’ nettsted.

Verdifulle og skjøre museumsgjenstander

De verdifulle historiske gjenstandene som står på utstilling i våre museer gir en unik forbindelse med fortiden som ellers ville ha vært tapt. Men disse levningene fra fortiden er ofte skjøre og den risiko for nedbrytning som de er utsatt for er ikke alltid synlige. Faremomenter som forurensende gasser i luften er usynlige, destruktive og sjelden lett å påvise. Fram til nå har museer målt faktorer som lys, temperatur, og fuktighet, men i liten grad luftforurensninger.

I henhold til Elin Dahlin, seniorforsker på NILU og koordinator for MEMORI-prosjektet, er det flere årsaker til dette: “Årsaken kan være at museer ikke har hatt velegnede måleinstrumenter, eller at det har vært for kostbart å utføre denne formen for overvåkning og undersøkelser. En annen mulighet er at museene ikke har vært oppmerksomme på disse problemene.”

Nyutviklet dosimeter

I filmen vises for første gang prototypen på et dosimeter som er blitt utviklet av NILU – Norsk institutt for luftforskning i et europeisk forskningsprosjekt, som har som mål å utvikle et tidlig varslingssystem for innendørs luftforurensning i museer, arkiv og bibliotek. Kulturhistorisk Museum i Oslo ønsker nå å teste ut dosimeteret som vil gi museet en indikasjon på i hvor stor grad forurensning er et problem i museets utstillinger og samlinger.

Seniorforsker på NILU, Terje Grøntoft forklarer i filmen at MEMORI dosimeteret består av to deler, hvorav den ene reagerer på organiske forbindelser i inneluft og den andre på forurensning fra trafikk. Etter eksponering analyseres dosimeteret i et nyutviklet bærbart måleinstrument og resultatet kan sees på en PC.

Les mer om MEMORI-prosjektet her (Kun engelsk tekst)