Gå til innhold

Kompetanseoverføring til Polen

Markedsplassen i Krakow, Polen
Foto: Colourbox

NILU har startet to prosjekter i samarbeid med Polish Chief Inspectorate of Environmental Protection. Prosjektene gir NILU mulighet til å dele erfaringer innenfor målinger og evaluering av luftkvalitet med polske myndigheter for å bidra til forbedring av luftkvalitet i Europa.

Prosjekt 1: “Forbedring av det polske overvåkingssystemet for luftkvalitet basert på norsk erfaring”

Målet med dette prosjektet er å videreutvikle måleprogrammer og evalueringssystemer for luftkvalitet i Polen basert på norske erfaringer. I tillegg skal både befolkningen og beslutningstakere få bred tilgang til luftkvalitetsinformasjon for å beskytte helse, forbedre opplæring og luftkvalitetsforvaltning både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Prosjektet består av følgende aktiviteter:

  1. Optimalisering/modernisering av målenettverk
  2. Forbedring av prosedyrer i forhold til kvalitetsvurdering og kvalitetskontroll
  3. Oppdatering av luftkvalitetsevaluering med hensyn til nye rapporteringskrav i EU
  4. Forbedre evaluering av luftkvalitet ved vurdering av utslippsdata fra punkt- og diffuse kilder
  5. Etablere en felles portal for visualisering av luftkvalitetsovervåkningsdata for Polen iht. INSPIRE direktivet
  6. Formidling av prosjektaktiviteter og resultater

Oppstartsmøtet ble organisert i Polen i juni i år. Fem ulike avdelinger på NILU er involvert i prosjektaktivitetene – noe som viser den tverrfaglige arbeidsmåten i instituttet. Prosjektet har et budsjett på 1.929.712 EUR.

Prosjekt 2: “Forbedring av teknisk kapasitet hos Polish Inspectorate of Environmental Protection gjennom anskaffelse av utstyr for måling, analyse og IT”

Dette prosjektet sikter på å sikre bedre kvalitet og pålitelighet av luftkvalitetsmålinger innenfor luftkvalitetsovervåknigsnettverk i Polen gjennom forbedring av infrastruktur i måling og infrastruktur til laboratorier til Polish Inspectorate of Environmental Protection.

Aktivitetene i prosjektet er:

  1. Utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner for innkjøp av utstyr til målinger, laboratorier og IT
  2. Anskaffelse av utstyr til målinger, laboratorier og IT
  3. Formidling av prosjektaktiviteter og resultater

Dette prosjektet skal bygge på resultatene til prosjekt 1. Tilgjengelige budsjettet er 7.005.246 EUR hvorav mesteparten går til anskaffelse av utstyr. Begge prosjektene blir gjennomført innenfor rammeverket av Operational Programme PL03 “Improving Environmental Monitoring and Inspection”, som er finansiert av European Economic Area Financial Mechanism 2009-2014.

Prosjektkontakt

Prof. Jozef Pacyna (jp@nilu.no)