Gå til innhold

Femte rapport fra FNs klimapanel lagt fram

Faksimile fra rapport fra FNs klimapanes 2013

Sammendraget til rapporten fra FNs klimapanel er nå lagt fram. NILU har bidratt til kapittel to i rapporten, som omhandler observasjoner/trender innen atmosfæreforskning.

Endring i atmosfærens sammensetning, klimaeffekter av gasser og partikler og naturens opptak og avgivelse av CO2 og andre klimagasser er sentrale fagområder i rapporten, og også sentrale forskningsområder for NILU. Cathrine Lund Myhre fra NILU har bidratt innenfor disse områdene.

Lund Myhre er også hovedforfatter av den ferske rapporten Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes: Annual report 2011 som er en del av Statlig program for forurensningsovervåking.

Norske bidrag til rapporten

Det norske klimaforskningsmiljøet er sterkere representert i IPCCs femte hovedrapporten enn noen gang tidligere. I den første delrapporten har forskere tilknyttet CICERO Senter for klimaforskning, Bjerknessenteret for klimaforskning, Norsk Polarinstitutt, Universitetet i Oslo, NILU – Norsk institutt for luftforurensning, Meteorologisk institutt og Universitetssenteret på Svalbard bidratt til arbeidet. Norske fagmiljøer har 19 medlemmer i forfatterteamene og til sammen rundt 20 bidragsytere.

Sammendrag for beslutningstakere

IPCC-rapporten som ble lagt fram i dag er det såkalte «Summary for Policymakers» (sammendrag for beslutningstakere) som presenteres før hele Delrapport 1 publiseres mandag 30. september. Delrapport 1: Det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringene (The Physical Science Basis) er den første av fire delrapporter som publiseres i løpet av 2013 og våren 2014, og som til sammen utgjør femte hovedrapport.

Utviklingen siden forrige rapport

Forrige hovedrapport kom i 2007, og de siste to årene har 800 eksperter fra 85 land arbeidet med å systematisere og oppsummere status for studiene og kunnskapen som har kommet i kjølvannet av denne. Teamet får i tillegg faglig bistand fra andre eksperter, blant annet fra Norge.