Gå til innhold

Miljøeksponering av fostre

Gravid mage
Foto: Colourbox

Torkjel Sandanger og Therese Haugdahl Nøst ved NILU er medforfattere av artikkelen “Is meconium useful to predict fetal exposure to organochlorines and hydroxylated PCBs?”. Den er forsideoppslag i augustnummeret av “Environmental Science: Processes and Impacts”.

Artikkelen beskriver nytten av mekonium (“bek” fra nyfødte barn) som prøvemateriale for å beskrive fosterets eksponering for miljøgifter (pesticider, PCBer, hydroksylerte PCBer og PCP).

Mekonium er hva vi kaller “bek”, som er den første avføringen fra et nyfødt barn. Bek kommer fra flere måneders metabolisme i fosteret. Prøvematerialet er lett å få tak i, og i ganske store mengder. Målet var å lage en opparbeidelsesmetode for mekonium og undersøke om miljøgiftskonsentrasjoner der kunne relateres til mors serumkonsentrasjoner tidlig i svangerskapet. Det ble funnet relativt god korrelasjon mellom konsentrasjoner i bek og mors blod for flere forbindelser. Studien ga også en god indikasjon på miljøgiftssammensetningen i bek. Slike studier er viktig for å kartlegge det ufødte barns totaleksponering. Selv om prøvematerialet er lett å få tak i er analysene krevende.

Torkjel Sandanger og Therese Haugdahl Nøst utviklet metodene, og miljøgiftsanalysene ble gjort ved NILUs laboratorier i Tromsø. Dette er en utfordrende type prøvemateriale fordi den er tjærelignende.

Prosjektet er et samarbeid med Universitetet i Tromsø og førsteforfatteren er doktorgradsstipendiat der.