Gå til innhold

Siloksaners og klorparafiners miljøskadelige egenskaper

Ingjerd Sunde Krogseth
Foto: NILU

16. desember forsvarte Ingjerd Sunde Krogseth, NILU, sin doktorgrads­avhandling. Avhandlingen har fokus på to kjemiske stoffer – siloksaner og kortkjedede klorparafiner – som begge mistenkes for å ha miljøskadelige egenskaper.

Fra utslipp til eksponering – miljøskjebnen til siloksaner og kortkjedede klorparafiner

Ingjerd Sunde Krogseth
Ingjerd Sunde Krogseth, NILU. Foto: NILU

Avhandlingen har tittelen: From emissions to exposure – environmental behavior of volatile methyl siloxanes and short-chain chlorinated paraffins. (Fra utslipp til eksponering – miljøskjebnen til siloksaner og kortkjedede klorparafiner), og er tatt ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM), Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Ingjerd har i sin avhandling fokusert på to kjemiske stoffer – siloksaner og kortkjedede klorparafiner – som begge mistenkes for å ha miljøskadelige egenskaper. Siloksaner brukes mye i kosmetikk og hudpleieprodukter, mens klorparafiner blant annet har vært brukt som flammehemmere og som mykgjørere i plast.

To ulike måter for å måle siloksaner i luft har vært testet. To siloksaner, D5 og D6, ble målt i luft på Svalbard i konsentrasjoner som er 100-1000 ganger høyere enn typiske nivåer av de kjente miljøgiftene PCB. Dette bekrefter også at de kan langtransporteres fra områder mye lenger sør, noe som gir grunn til bekymring.

Avhandlingen har kombinert målinger av siloksaner og klorparafiner i miljøet med datamodeller for å øke forståelsen for hvordan disse stoffene oppfører seg under nordiske miljø-og klimabetingelser. Denne kunnskapen kan gi innspill til vurderinger om disse stoffene bør reguleres eller ikke.

Papers:
Paper I:

Krogseth, I.S., Kierkegaard, A., Mclachlan, M.S., Breivik, K., Hansen, K.M., Schlabach, M. (2013) Occurrence and seasonality of cyclic volatile methyl siloxanes in Arctic air. Environ. Sci. Technol., 47, 502-509. doi:10.1021/es3040208.
Lenke til artikkelen: http://dx.doi.org/10.1021/es3040208

Paper II:

Krogseth, I.S., Zhang, X., Lei, Y.D., Wania, F., Breivik, K. (2013) Calibration and application of a passive air sampler (XAD-PAS) for volatile methyl siloxanes. Environ. Sci. Technol., 47, 4463-4470. doi:10.1021/es400427h.
Lenke til artikkelen: http://dx.doi.org/doi:10.1021/es400427h

Paper III:

Krogseth, I.S., Breivik, K., Arnot, J., Wania, F., Borgen, A.R., Schlabach, M. (2013) Evaluating the environmental fate of short-chain chlorinated paraffins (SCCPs) in the Nordic environment using a dynamic multimedia model. Environ. Sci. Processes Impacts, 15, 2240-2251. doi:10.1039/C3EM00407D.
Lenke til artikkelen: http://dx.doi.org/doi:10.1039/C3EM00407D

For mer informasjon se UMB sine sider: http://www.umb.no/doktorgrader/artikkel/disputas-ingjerd-sunde-krogseth-ikbm