Gå til innhold

VAST gir tidlig varsling av vulkanutslipp

Vulkanutbrudd på Mt. Etna, Sicilia, i 2002.
Foto: NASA, https://images.nasa.gov/details-iss005e19024.html

VAST-prosjektet er et ESA-initiert prosjekt for å øke bruk av satellittdata til å overvåke og forutsi spredning av vulkansk aske. Aske og forurensning fra vulkaner kan være en fare for flytrafikken, noe vi husker fra utbruddet fra Eyjafjallajökull, og som nå igjen har aktualisert seg ved utbruddet fra vulkanen Kelud i Indonesia.

Keludvulkanen øst på øya Java i Indonesia har hatt tallrike utbrudd på 1900-tallet. Under siste utbrudd som begynte 13. februar 2014 nådde asken 26 km i været og truet kommersiell flytrafikk. Trafikken på tre internasjonale flyplasser ble stanset.

Satelittobservasjoner

Mens katastrofeberedskapen arbeidet på bakken, ble skyen av aske og svoveldioksid som spredte seg i atmosfæren overvåket via satellitt av ESA, NASA, EUMETSAT m.fl.

ESA har initiert to prosjekter; VAST (Volcanic Ash Strategic Initiative Team) and SACS (Support to Aviation Control Service). De har som formål å øke kvalitet og bruk av satellittobservasjoner og atmosfæriske spredningsmodeller til tidlig varsling av flytrafikken om spredning av aske og svoveldioksid under vulkanutbrudd.

NILU koordinerer VAST, men bidrar også til SACS.

FLEXPART

Ved hjelp av NILUs FLEXPART-modell (FLEXible PARTicle dispersion model) kunne man også simulere og forutsi spredningen av askeskyen fra vulkanutbruddet:Simuering av utbrudd ved vurkanen Kelud

Se flere datasimuleringer av askeskyene fra Keludvulkanen her: (http://vast.nilu.no/news/).

(Forsidebildet er fra et utbrudd på Vulkanutbrudd på Mt. Etna, Sicilia, i 2002.)