Gå til innhold

Smart overvåkning av luftkvalitet

Núria (Nuria) Castell
Foto: Finn Bjørklid, NILU

Vi vil i nær fremtid kunne forenkle overvåkningen av luftkvaliteten i byer ved at innbyggerne tar i bruk sensorteknologi og mobile applikasjoner.

EU-prosjektene CITI-SENSE og Citi-Sense-MOB vil gjøre innbyggerne i stand til å overvåke luftkvaliteten i sitt nærmiljø, og iverksette tiltak for å påvirke politikere og beslutningsprosesser.

Mandag morgen kl. 8 spaserer en mann til jobb som vanlig, med sin mobile luftkvalitetsmåler aktivert. Etter en stund får han en beskjed på smarttelefonen om at det er høye svevestøvnivåer der han befinner seg. Han vet at dette ikke er bra for astmaen, og lar telefonen beregne en alternativ rute gjennom mindre forurensede områder.

Høres dette utopisk ut? Ikke for dr. Núria Castell ved NILU og prosjektet CITI-SENSE.

Om prosjektet

CITI-SENSE er en forkortelse for «Development of sensor-based Citizens’ Observatory Community for improving quality of life in cities».

Det er ett av fem «Citizens Observatory»-prosjekter under EUs sjuende rammeprogram (FP7), under temaet «Developing communitybased environmental monitoring and information systems using innovative and novel earth observation applications».

Disse prosjektene vil omfatte miljøovervåkning basert i lokalsamfunn, innsamling og tolkning av data, og informasjons­leveringssystemer.

Alle de fem prosjektene tar sikte på å utvikle nye teknologier og applikasjoner for jordobservasjon ved å involvere innbyggerne. De skal få mulighet til påvirke miljøpolitiske og administrative prioriteringer ved hjelp av smart­telefoner, nettbrett og andre bærbare enheter.

NILU koordinerer prosjektet CITI-SENSE, som med nesten 30 partnerinstitusjoner fra Europa, Sør-Korea og Australia vil gi innbyggerne i ni europeiske byer muligheten å overvåke sitt eget nærmiljø. Prosjektet vil også omfatte måling av innendørs luftkvalitet i utvalgte skolebygninger.

– Selv om luftkvaliteten i de fleste europeiske byer har bedret seg betydelig i løpet av de siste tiårene, er det fortsattutfordringer som må håndteres. Siden innbyggerne vet best hvilke miljøspørsmål de opplever som problematiske, ønsker vi å gi dem både teknisk utstyr og kompetanse til å løse disse problemene, forklarer dr. Alena Bartonova, forskningsdirektør ved NILU og vitenskapelig koordinator for CITI-SENSE.

Fra idé til virkelighet

CITI-SENSE blir lansert i ni byer i Europa; Barcelona, Beograd, Edinburgh, Haifa, Ljubljana, Oslo, Ostrava, Wien og Vitoria. Frivillige blir utstyrt med mobile sensorer for å måle luftkvaliteten i sitt nærmiljø. Sensorene sender data til en sentral enhet, og innbyggerne får nyttig informasjon i retur, som for eksempel et sanntidskart over forurensningssituasjonen.

Data fra innbyggernes mobile sensorer og telefoner vil sammen med data fra eksisterende stasjonære målestasjoner behandles og gjøres tilgjengelig både på internett og gjennom nyutviklede applikasjoner for mobile enheter. Siden kommunikasjon er en viktig del av prosjektet, vil folk i hele Europa kunne bruke disse virtuelle møteplassene for å utveksle informasjon og lære av hverandre. De vil også få verktøy og opplæring i hvordan de kan vurdere og bruke de innhentede dataene for å påvirke beslutningstakere.

– Nøkkelordene for prosjektet er deltakelse og myndiggjøring, fortsetter Bartonova. – Borgerne mottar teknisk utstyr og verktøy til overvåkning og elektronisk kommunikasjon, men samtidig blir de også gitt ferdigheter til å handle på grunnlag av overvåkningsresultatene og kommunisere med andre interessenter, som for eksempel offentlige myndigheter.

Citi-Sense-MOB

Luftkvalitetssensor, app
Applikasjon for mobil enhet Foto: Finn Bjørklid, NILU

NILU er også vitenskapelig koordinator og en av fem norske partnere som samarbeider med Oslo kommune og kollektivselskapene Ruter # og Nobina om et annet prosjekt: Citi-Sense-MOB (Mobile Services for Environment and Health Citizens’ Observatory).

Dette prosjektet, som foregår i Oslo, omfatter montering av luftkvalitetssensorer på busser og sykler. De skal tjene som mobile enheter for kontinuerlig overvåkning av miljøtilstanden i byen.

Som i CITI-SENSE-prosjektet vil dataene bli behandlet og presentert med en brukervennlig og visuelt informativ layout ved hjelp av web-tjenester og applikasjoner for ulike tekniske enheter.

– Vi vil samle sanntidsdata på steder og med en grafisk oppløsning som ikke har vært tilgjengelig før nå, forteller NILU-forsker Núria Castell, vitenskapelig koordinator for Citi-Sense-MOB. – Videre vil NILU undersøke nye måter å kombinere bruk av data fra mobile sensorer, tradisjonelle målestasjoner og luftkvalitetsmodeller, og utforske hvordan disse dataene kan bidra til å støtte en bærekraftig utvikling i Oslo.

Gjør byen triveligere

Citi-Sense-MOB-prosjektet vil levere mobile tjenester for overvåkning av utslipp fra veitrafikk, konsentrasjoner av miljøgifter og helseeffekter av luftforurensning. Dette vil gjøre innbyggerne mer bevisste på både luftkvaliteten i sine umiddelbare omgivelser og hvilke fotavtrykk veitransporten setter i miljøet.

– Vi ønsker å hjelpe både borgere og myndigheter å ta de beslutningene som trengs for å opprettholde og forbedre kvaliteten på livet i byen vår, sier Castell.

Tester teknologier

CITI-SENSE og Citi-Sense-MOB samarbeider om å teste ulike mikrosensorteknologier og metoder for å overvåke urban luftforurensning.

– Bruken av disse nye teknologiene har potensial til å forbedre vår forståelse av dynamikken mellom luftforurensning, miljørettet helsevern og klimaendringer i urbane områder, avslutter Castell.

Luftkvalitetssensorer montert på sykkel
Citi-Sense-MOB omfatter montering av luftkvalitetssensorer på busser og sykler. De skal tjene som mobile enheter for kontinuerlig overvåkning av miljøtilstanden i Oslo.
Aktuelle lenker:

CITI-SENSE
Citi-Sense-MOB