Gå til innhold

Nytt medlem i European Academy of Sciences and Arts: NILUs Jozef M. Pacyna

Jozef M. Pacyna tas opp som medlem i European Academy of Sciences and Arts
Foto: Ukjent

Oslo, februar 2015: Jozef Pacyna, forskningsdirektør ved NILU, ble nylig tatt opp som medlem i the European Academy of Sciences and Arts.

Jozef Pacyna
Forskningsdirektør Jozef Pacyna, NILU Foto: Ingunn Trones, NILU

The Academy of Sciences and Arts er et europeisk faglig forum med 1500 medlemmer. Akademiet fokuserer på europeiske problemstillinger, og de 1500 medlemmene er fordelt på 7 klasser; humaniora, medisin, kunst, naturvitenskap, samfunnsvitenskap/jus/økonomi, teknologi/miljøvitenskap og verdensreligionene.

Nye medlemmer nomineres av en komité og velges av Det akademiske kollegium, på grunnlag av akademiske meritter. Å bli invitert inn som medlem i akademiet er en utmerkelse og anerkjennelse av vitenskapelig arbeid.

Selv uttaler Jozef Pacyna at «medlemskapet i akademiet vil gi meg muligheten til å bidra til bedre forståelse av store politiske, sosiale og miljømessige problemer og spørsmål som Europa står overfor i dag. Sammen med forskere fra andre land får jeg arbeide for å finne løsninger på disse utfordringene, og bidra til å bygge broer mellom ulike vitenskapelige disipliner, samt politiske og religiøse systemer i dagens Europa.»

 

Pacynas forskning

Jozef M. Pacyna er direktør for NILUs Avdeling for miljøeffekter og økonomi (IMPEC). I tillegg underviser og foreleser Jozef Pacyna ved det tekniske universitet i Gdansk (Gdansk University of Technology), etter å ha mottatt tittelen som professor fra den polske presidenten i 2000. Han har hatt gjesteprofessorater ved prestisjetunge amerikanske og europeiske universiteter, deriblant Yale University (2006), University of Michigan (2002-2003), og Chalmers University of Technology, Göteborg, Sverige (1994-1997). Sistnevnte som Chalmers 150th Anniversary Visiting professor.

Hovedfokus for Pacynas vitenskapelige forskning er identifisering av sentrale forurensningsstoffer og utslippskilder og hvordan disse innvirker på menneskers helse. I tillegg har han viet mye av sin forskergjerning til undersøkelser av klimaendringer som følge av utslipp fra kullforbrenning, og identifisering av nye og moderne teknologier for produksjon av energi. Han har publisert sine forskningsresultater i mer enn 550 publikasjoner, inkludert 135 forskningsartikler i tidsskrifter av internasjonal anerkjennelse.

I 2001 stiftet Jozef Pacyna NILU Polska Sp.z o.o., et datterselskap av NILU i Polen, med det formål å promotere og distribuere skandinavisk teknologi for produksjon av energi fra fornybare kilder.

Den offisielle utnevnelsesseremonien ble avholdt i Salzburg 7. mars.

Utnevnelsesdiplomet på latin inneholder en rekke hedersbetegnelser, blant annet også omtalen av Jozef som “Oslomann” – “Osloensem”.

Lenke til ansattsiden om Jozef Pacyna på NILU web