Gå til innhold

Ikke lenger PFOS i klær og turutstyr

Telt
Foto: osiristhe, Flickr (Bildet er kuttet for å passe størrelse for herobilde)

Bruken av det per­fluorerte stoffet PFOS i forbruker­produkter har vært strengt regulert i Norge siden 2010. Nå forbys også stoffet PFOA i tekstiler samt faste og flytende produkter produsert etter 1. juni 2014. NILU har analysert prøver fra klær og turutstyr på vegne av Miljødirektoratet, og resultatet viser at forbudet blir respektert.

Regulering fungerer

PFOS (perfluoroktylsulfonat) og PFOA (perfluoroktansyre) tilhører en gruppe organiske, fluorholdige kjemiske forbindelser som kalles PFAS-er. Disse stoffene har evne til å danne tynne hinner som forbedrer produkters vann- og smussavstøtende egenskaper.

Dette gjør dem velegnet til blant annet impregnering av tekstiler – men de brukes også i brannslukningsmidler, teflonbelegg og skismøring. I tillegg er disse stoffene tungt nedbrytbare, og noen av dem er påvist i relativt høye nivåer i miljøprøver.

NILU har gransket produkter på jakt etter PFAS-er siden tidlig på 2000-tallet, og seniorforsker Dorte Herzke forteller at bruken av PFOS i produkter har gått betydelig ned etter forbudet ble innført. Nå ser det også ut til at PFOA følger samme trend.

Ikke PFOS, lite PFOA

I den nylig utgitte rapporten “Investigation of outdoor textiles with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs)” mottok Herzke og hennes kollega Linda Hanssen 18 ulike produkter – 7 telt, 3 vindsekker, 1 lavvo, 2 gapahuker, 4 badedrakter/badebukser og en hengekøye.

– Vi analyserte alle prøvene for 21 ulike PFAS-er, forteller forsker Linda Hanssen, – og ingen av dem inneholdt PFOS. Dette er veldig bra, og viser at produsentene respekterer forbudet.

I ni av prøvene kunne forskerne ikke finne spor av PFAS-er overhodet, og kun to prøver inneholdt PFOA-mengder over grenseverdien på 1 mikrogram per kvadratmeter. Som PFOS er PFOA giftig ved gjentatt eksponering, det kan fremkalle fosterskader hos pattedyr og er muligens kreftfremkallende.

Ønsker videre gransking

– Det er veldig bra at så få prøver viste spor av PFOA over grenseverdien, sier Herzke, – men siden PFOA kan være et nedbrytningsprodukt av andre PFAS-er må vi vektlegge gransking av de ulike PFAS-ene fremover, slik at vi forstår kildene bedre.

Totalt finnes det flere hundre ulike PFAS-er, og det utvikles stadig nye. Fram til nå har PFOS og PFOA vært mest i fokus, og begge er strengt regulert i Norge. Ny informasjon viser at også flere PFAS-er er svært miljøskadelige, og forskere jobber stadig for å øke kunnskapen om stoffgruppen.

NILU er ett av de verdensledende forskningsmiljøene som gjennom forskning bidrar til økt forståelse for hvordan PFAS-er påvirker miljøet og menneskers helse. I tillegg tilbyr NILU analyse og måling av PFAS i produkter.