Gå til innhold

Hva er den lukta?

Skaft
Creative commons license: genevieveromier, Flickr

De siste dagene har mange klaget over vond lukt i Trøndelag – både “fis” og råtne egg har blitt nevnt. Lukta har sitt utspring i at elva Skaftá på Island torsdag 1. oktober ble flomstor som følge av et såkalt jökulhlaup, en plutselig flom fra isbreen Vatnajökull. Flomvannet førte med seg svoveldioksid (SO2) hydrogensulfid (H2S), en ganske illeluktende gass, som man også kunne kjenne i Trøndelag.

Simulering av gasser som føres med vinden fra Island til Trøndelagsområdet i Norge
Simuleringen illustrerer hvordan gassene føres med vinden fra Island til Trøndelagsområdet i Norge. (forløpet vises baklengs, fra 2. oktober kl. 20 og tilbake til 1. oktober). Copyright: NILU – Norsk institutt for luftforskning