Gå til innhold

ACTRIS blir del av det europeiske forskningsveikartet

ACTRIS logo

Brüssel, 10. mars 2016: Den atmosfæriske forskningsinfrastrukturen ACTRIS blir nå en del av ESFRI – det europeiske veikartet for forskningsinfrastrukturer.

Det europeiske strategiforumet for forskningsi­nfrastrukturer (ESFRI) har i dag offentligjort at ACTRIS (Aerosols, Clouds, and Trace gases Research Infrastructure) tas opp som ett av seks nye medlemmer i det oppdaterte veikartet for forskningsinfrastrukturer i Europa. Offentliggjøringen streames og kan følges her: http://www.knaw.nl/esfri.

Viktig for framtidig forskning

ACTRIS skal legge til rette for forskning på kortlivede klimadrivere og skyer, der hovedfokus er observasjoner av ulike egenskaper ved aerosoler, skyer og reaktive sporgasser. ACTRIS som forskningsinfrastruktur er basert på flere EU-prosjekter over de siste 10-15 årene, der NILU har hatt betydelige bidrag og roller. For tiden pågår ACTRIS-2, et prosjekt under Horizon 2020.

– At ACTRIS blir del av ESFRI-veikartet betyr at dette er et fagområde som anses som et viktig forskningsområde i Europa i fremtiden, og at en omfattende infrastruktur er nødvendig for å fortsette forskningen på et ledende europeisk nivå de neste tiårene. En plass på veikartet er et viktig skritt for å gå fra kortere prosjektløp til å ha en 20-årshorisont for denne forskningen, forklarer seniorforsker Cathrine Lund Myhre.

– Dette utvidede tidsspennet er viktig, fordi observasjoner er avgjørende for å forbedre vår kunnskap om ulike prosesser av langsiktige trender i atmosfæren. Denne kunnskapen spiller igjen en avgjørende rolle for hvordan de europeiske landene skal møte de samfunns- og miljøutfordringene som kommer i løpet av de nærmeste tiårene, så som luftkvalitet og klimaendringer.

ACTRIS i Europa

ACTRIS består av omfattende nasjonale atmosfæriske forskningsfasiliteter og sentrale fasiliteter. Disse skal være tilgjengelig for alle, og tilbyr ulike tjenester og service: et datasenter, fem kalibreringssentre og et hovedkontor som koordinerer og integrerer driften av infrastrukturen.

I det pågående EU-prosjektet ACTRIS-2 er det 31 partnere fra 21 europeiske land, med Met.no og NILU som norske deltagere. NILU leder datasenteraktiveten i ACTRIS, og koordinerer all dataflyt. Vi har også ansvar for lagring, tilgang til og dokumentasjon av alle observasjoner gjort nær bakken. En større gruppe på NILU er involvert. I tillegg bidrar NILU med data fra observatoriene på Svalbard (Zeppelin), i Antarktis (Trollhaugen) og i Aust-Agder (Birkenes).

ACTRIS er også en viktig forskningskomponent for det europeiske evaluerings- og overvåkingsprogrammet (EMEP) og Global Atmosphere Watch, og bidrar til utvikling av metoder og målinger for å møte fremtidens utfordringer.

Skal bidra med kunnskap

Når ACTRIS kommer i gang som forskningsinfrastruktur, vil atmosfæriske data, forskningsmuligheter, utdanning, instrumentkalibrering og -utvikling gjøres tilgjengelig for et stort fellesskap av brukere; forskere, politikere og offentlig og privat sektor.

Kart som viser de 43 stasjonene som måler ACTRIS-data i Europa
I databasen EBAS lagrer NILU blant annet alle ACTRIS-data målt nær bakken: nesten 150 ulike atmosfæriske variabler, målt i ulike land, ved 43 ulike stasjoner.
Relevante lenker og mer informasjon

ESFRI

ACTRIS

ACTRIS Data Center

Få tilgang til alle ACTRIS-data

I databasen EBAS finner du blant annet alle ACTRIS-data målt nær bakken og lagret på NILU: nesten 150 ulike atmosfæriske variabler, målt i ulike land, ved 43 ulike stasjoner

I rapporten «Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2014» kan du lese mer om de aktuelle målingene NILU foretar på vegne av Miljødirektoratet

Norges Forskningsråds nettside om ACTRIS og ESFRI-veikartet