Gå til innhold

CLAiR-City-prosjektet starter opp 25. mai

Fra Amsterdam
Foto: Ukjent

NILU er partner i CLAIR-City prosjektet, et konsortium av universiteter og forskningsinstitusjoner som ledes av Trinomics fra Nederland.

Det EU-finansierte prosjektet har en ramme på 6,7 millioner euro, og skal engasjere europeiske innbyggere i seks land i å forske på hvordan deres egen adferd påvirker luftkvalitet, helse og klimagassutslipp. Til dette skal de bruke spesiallagde apper og spill for smarttelefoner.

Svein Knudsen
Seniorforsker Svein Knudsen, NILU. Foto: Ingunn Trones, NILU

Startskuddet for CLAiR-City, det største innbygger-drevne luftkvalitetsprosjektet i Europa noensinne, avfyres i den britiske byen Bristol 25. mai.

Spiller spill for renere luft

Tusenvis av mennesker over hele Europa skal inviteres til å dele sine synspunkter om hvordan man kan redusere luftforurensning og forbedre folkehelsen i seks pilotbyer. Ved å spille et spesiallaget spill for smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner, skal innbyggerne i seks pilotbyer foreslå hvordan byene de bor i bør utvikles fremover. Resultatene fra spillene skal omsettes direkte i form av forbedrede retningslinjer for byene.

Det fireårige CLAiR-City-prosjektet, som finansieres gjennom EUs Horisont 2020-program, har 16 forskningspartnere, herunder pilotbyene Bristol (UK); Amsterdam (NL); Aveiro-regionen (PT); Ljubljana (SI); Sosnowiec (PL) og Liguria-regionen (IT).

Å forstå hva luft­forurensning kommer av

Europeiske og lokale myndigheter sliter med å bekjempe luftforurensning, en utfordring som står bak mer enn 400.000 for tidlige europeiske dødsfall hvert år. Opptil en tredjedel av europeerne som bor i byer utsettes for forurensningsnivåer som overskrider EUs luftkvalitetskriterier. Ifølge Verdens helseorganisasjons strengere retningslinjer er så mange som 90 prosent av oss påvirket av dårlig luftkvalitet.

Prosjektet tar sikte på å skape et stort skifte i folks forståelse for hva den dårlige luftkvaliteten skyldes, gjennom å fokusere på hverdagsgjøremål som pendling og shopping i stedet for teknologi og ovenfra-og-ned-tilnærming.

Teknisk direktør i CLAiR-City, dr. Enda Hayes ved University of the West of England i Bristol sier at “Air Quality Management holder ikke mål i mange byer rundt om i verden. Dette er et spennende og nyskapende prosjekt som tar sikte på å besvare et av de viktigste spørsmålene – hvordan gir du innbyggerne makt til å definere sin egen løsning?”

Seniorforsker Svein Knudsen fra NILU legger til at det vil bli svært interessant å se hvordan innbyggerne vil engasjere seg i å undersøke sin egen atferd og personlige innvirkning på byene de bor i, gjennom apper og spill.

Konsortiemedlemmer i Citizen Led Air pollution Reduction in Cities (CLAiR-City):
 1. Trinomics B.V. (Prosjektkoordinator, Nederland)
 2. University of the West of England, Bristol (Teknisk ledelse, Storbritannia)
 3. Statistics Netherlands CBS (Nederland)
 4. Danmarks Tekniske Universitet (Danmark)
 5. NILU – Norsk institutt for luftforskning (Norge)
 6. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency (Nederland)
 7. REC Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe (Ungarn)
 8. Techne Consulting (Italia)
 9. Transport & Mobility Leuven (Belgia)
 10. University of Aveiro (Portugal)
 11. Amsterdam kommune (Nederland)
 12. Byrådet i Bristol (Storbritannia)
 13. Det interkommunale fellesskap i Aveiro-regionen (Portugal)
 14. Liguria-regionen (Italia)
 15. Ljubljana kommune (Slovenia)
 16. Bystyret i Sosnowiec (Polen)