Gå til innhold

Ny doktorgrad på NILU: Sofia Eirini Chatoutsidou

Sofia Eirini Chatoutsidou

Sofia Eirini Chatoutsidou forsvarte sin doktorgrads­avhandling ved the Technical University of Crete 20. mai i år. Avhandlingen bar tittelen “Physical processes of indoor aerosols in modern microenvironments”.

Oppgaven ble gjennomført ved NILUs avdeling for atmosfære og klima, med støtte fra EUs syvende rammeprogram HEXACOMM (Human Exposure to Aerosol Contaminants in Modern Microenvironments). Chatoutsidou fokuserer på innendørs partikler og deres samspill, fysiske prosesser og reaksjoner som kan endre deres kjemiske sammensetning, fysiske egenskaper og konsentrasjon.

Disputasen varte i litt over to timer, og var en suksess. Komiteen besto av syv personer fra School of Environmental Engineering ved Technical University of Crete på Kreta, Institute of Nuclear Technology-Radiation Protection N.C.S.R i Athen og Joint Research Centre of the European Commission i Ispra.

En kopi av avhandlingen er tilgjengelig i biblioteket.