Gå til innhold

Revolusjonerer kjøretøyteknologi med smarte sensorer

Kø, Finnmarksgata
Foto: Christine F. Solbakken

Fra NILUs årsrapport 2015: Selv om den europeiske luftkvaliteten har blitt betraktelig bedre i løpet av de siste tiårene, anslås det fortsatt at mer enn 1500 dødsfall hvert år kan kobles til dårlig luftkvalitet bare i Norge.

De fleste vet at de kan være utsatt for dårlig luftkvalitet når de er ute, særlig i nærheten av trafikk. Men visste du at du også kan utsettes for luftforurensning inne i bilen, via bilens ventilasjonssystem?

Prosjektet ECLECTIC er NILUs første steg inn i dette relativt nye forskningsområdet, som igjen kan lede til nye markeder.

Av Sonja Grossberndt
Forsker

ECLECTIC står for «Enabling Clean Air Environment in Cars and Smart City Services through Big Data Processing», og dets viktigste mål er å redusere luftforurensningen førere og passasjerer utsettes for i bilene sine. Like viktig for ECLECTIC er det å redusere utslipp fra biler på steder der konsentrasjonene allerede er høye, eller i «grønne soner» der vi ønsker god luftkvalitet – så som nær skoler og barnehager. NILU er ansvarlig for all utvikling i prosjektet, som startet opp i 2015.

Smarte biler

– Vi vil utvikle en ny teknologi som kalles «smart air inlet – smart luftinntak», forklarer Morgan Kjølerbakken, forsker ved NILU og ansvarlig for teknologiutviklingen.

– Data om utendørs luftkvalitet, hentet fra alle biler utstyrt med denne teknologien, skal kombineres med data fra lokale luftkvalitetsmålinger, trafikkflyt og modelleringsbaserte luftkvalitetskart. Den nye teknologien vil føre til at bilen automatisk justerer luften innvendig: når luftkvaliteten utenfor bilen er dårlig reduseres luftinntaket, mens det økes når luftkvaliteten er god. Informasjonen fra bilene skal også brukes i vår såkalte «ren luft-ruteplanlegger». Dette verktøyet hjelper bilførere med å planlegge mindre forurensede ruter.

Tilpasser seg omgivelsene

– Men teknologien vår kan brukes til enda mer, fortsetter Kjølerbakken.

– Sanntidsinformasjonen om luftkvaliteten skal også brukes til å tilpasse bilens kjøremekanisme til omgivelsene. Hvis en hybridbil f.eks. passerer en skole, vil ECLECTIC-teknologien få bilen til å automatisk slå over til elektrisk modus. Eller, hvis en bensin- eller dieselbil kjører langs en park, kan den nye teknologien få bilen til å automatisk slå over i «økomodus». Dette vil redusere luftforurensningen dramatisk, og tilpasningen til ulike situasjoner vil bidra til et renere miljø.

ECLECTIC tar sikte på å være serviceleverandør for alle bilprodusenter, men ønsker også å tilnærme seg nye teknologiaktører på området – så som Google og Apple – i en ikke altfor fjern fremtid. Dette er et prosjekt med stort bedrifts-/innovasjonspotensial, der det i dag er ingen eller liten konkurranse.

Forskning og innovasjon

– Dette prosjektet er ikke bare en spennende øvelse, det gir oss gode muligheter til å forbedre dagens teknologier, sier Kjølerbakken entusiastisk.

– Vi får helt nye muligheter i markedet, og kan bruke NILUs forskning på innovative måter. Jeg ser fram til å komme i gang med dette prosjektet!

ECLECTIC-prosjektet, illustrasjon
Grønne soner: Hvis en hybridbil f.eks. passerer en skole, vil ECLECTIC-teknologien få bilen til å automatisk slå over til elektrisk modus.

ECLECTIC koordineres av Kjeller Innovasjon, med NILU og Statens vegvesen som partnere. Prosjektet finansieres av Forskningsrådet via deres FORNY2020-program.

Last ned og les NILUs årsrapport (pdf)

Les NILUs årsrapport på nett (issuu.com):