Gå til innhold

Kinas utslipp av giftige fluorerte kjemikalier høyest i verden

Illustrasjonsfoto: Colourbox

12 oktober 2016: Ifølge en ny studie publisert i Environmental Science and Technology står Kina per i dag for de høyeste utslippene av visse giftige fluorerte kjemikalier i verden.

– Målingene vi har gjort i felt har bekreftet de teoretiske beregningene av utslippene, sier prosjektleder Thanh Wang, forsker ved Örebro Universitet i Sverige.

Co-prosjektleder Dorte Herzke fra NILU i Norge fortsetter med å forklare at utslippene av disse stoffene til elvene i Kina er nå like store som de var i Europa for 10 år siden, før forbudet av produksjon i EU trådte i kraft. Forskning har vist at disse kjemikaliene er skadelige for dyr og mennesker.

Dorte Herzke i laboratoriet
Seniorforsker Dorte Herzke Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret

Teflonstekepanner og allværsklær

Forskere fra Norge, Sverige og Kina har målt nivået av 12 fluorerte stoffer ved utløpene av 19 kinesiske elver. De fokuserte spesielt på to av stoffene, PFOS (perfluoroktansulfonat) og PFOA (perfluoroktansyre). PFOS brukes bl.a. i produksjon av brannskum, insektmidler og i forkrommingsindustrien. PFOA brukes i produksjonen av PTFE, et materiale som brukes blant annet i allværsklær og non-stick kjøkkenutstyr (kommersielt kjent som teflon).

– Vi har tidligere vist at produksjon av PTFE er den viktigste kilden til PFOA i miljøet, sier Ian Cousins, professor ved Stockholms universitet og medforfatter av studien.

Alternativet muligens enda farligere enn PFOS

Det finnes forklaringer på de høye nivåene i kinesiske elveos:
– Kjemiske produsenter i USA og Europa har faset ut lokal produksjon, og i stedet flyttet sin produksjon til Kina, siden reglene er mindre strenge der, sier Thanh Wang, og påpeker samtidig at utslippene fra Vesten har vært «ekstremt høye» i fortiden.

Forskerne har også målt F-53B nivåer i kinesiske elver. Dette stoffet brukes som et alternativ til PFOS, hovedsakelig i forkromming.

– Flere studier er i gang, også i Norge. Det er tegn på at F-53B kan være enda mer farlig enn PFOS, men så langt bruken har vært relativt begrenset, sier Thanh Wang og Dorte Herzke.

Kina slipper ut mest i verden

Prosjektgruppen på kickoff-møte i Beijing 2012
Prosjektgruppen på kickoff-møte i Beijing 2012. Foto: Dorte Herzke

Bruken av PFOS er regulert av Stockholmkonvensjonen, som har som mål å begrense spredningen av persistente organiske forurensninger (POP-er). PFOS ble forbudt i EU i 2008, og store produsenter i USA har også gått med på å slutte å bruke PFOA.

– Vi har levert sterke bevis for at Kina står for de største utslippene av alle disse kjemikaliene i verden i dag, og at de ender opp i verdenshavene. Vår studie danner grunnlag for videre forskning og kan bidra til samkjøring av internasjonale reguleringer, sier Thanh Wang.

– Vi må redusere forbruket av fluorerte stoffer på verdensbasis, fortsetter Dorte Herzke. – Bare slik kan vi gjøre det mindre lukrativt å flytte produksjonen til Kina og andre land der reguleringen er svakere.

Ian Cousins understreker at giftige fluorerte kjemikalier ikke bare er Kinas problem, men et globalt, langsiktig forurensningsproblem. Han påpeker også at PFOA trolig blir inkludert i Stockholmkonvensjonen snart.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom NILU – Norsk institutt for luftforskning, Örebro Universitet, Stockholms universitet og det kinesiske forskningssenteret for øko-miljøvitenskap. Prosjektet ble samfinansiert av Norges Forskningsråd og Chinese Academy of Sciences.

Les artikkelen i Environmental Science and Technology her:

Levels, Isomer Profiles, and Estimated Riverine Mass Discharges of Perfluoroalkyl Acids and Fluorinated Alternatives at the Mouths of Chinese Rivers her: http://dx.doi.org/10.1021/acs.est.6b03752