Gå til innhold

Nye rekorder i konsentrasjonen av CO2 og metan i atmosfæren 2015

Zeppelinstasjonen på Svalbard

Globale observasjoner viser nye rekorder for gjennomsnittlige utslipp av både CO2 og metan (CH4) i 2015. CO2 har passert 400 ppm (deler per million) i årlig gjennomsnitt ifølge WMO Greenhouse Gas Bulletin.

Cathrine Lund Myhre
Seniorforsker Cathrine Lund Myhre, NILU Foto: Ingar Næss

Verdens Meteorologiorganisasjon (WMO) melder også at vekstraten for CO2, beregnet ved hjelp av observasjoner fra WMO Global Atmosphere Watch (GAW) Programme, er større enn gjennomsnittet for de siste ti år.

NILUs egne tall snart klare

Cathrine Lund Myhre, seniorforsker ved NILUs Avdeling for Atmosfære og klima, er bekymret for det tallene fra WMO viser, og spent på siste sjekk av resultatene fra NILUs målinger som snart er klare til å sendes Miljødirektoratet.

– Vi sender de nyeste dataene fra Zeppelin og Birkenes til Miljødirektoratet neste uke, disse målingene er norges bidrag til det internasjonale nettverket for overvåking av konsentrasjoner av klimagasser og ozonnedbrytende stoffer i atmosfæren.

– Det blir spennende å se resultatene av våre målinger i forhold til de som er publisert fra WMO, sier Lund Myhre. Normalt ligger våre målinger noe høyere enn de globale middelverdiene da de menneskeskapte kildene hovedsakelig er på nordlige halvkule.

NILUs klimagassmålinger

NILU måler klimagasser, blant annet på Zeppelinfjellet på Svalbard og i Birkenes i Aust Agder. På Zeppelin måles og rapporteres mer enn 40 klimagasser, inkludert CO2 og metan, på Birkenes måles kun CO2, metan og ozon.

Målingene av drivhusgasser ved Zeppelinstasjonen har foregått siden 2001, og lokaliseringen med ubetydelige lokale forurensningskilder gjør stasjonen unik for overvåking av globale nivåer og trender.

Målingene er en del av et overvåkingsprosjekt som inngikk i Statlig program for forurensningsovervåking fra 1999. Formålet med overvåkingsprosjektet er å sikre lange, kontinuerlige tidsserier med målinger av både klimagasser og ozonnedbrytende stoffer i atmosfæren.

Zeppelinobservatoriet på Svalbard
Zeppelinobservatoriet på Svalbard. Bildet er tatt 5. juni 2016 klokken ett om natten. Foto: Kathy A. Thompson. Science Systems and Applications, Inc. Colorado, USA