Gå til innhold

Dieselforbudet time for time

Trafikk vinterdag ved solnedgang
Foto: Christine F. Solbakken

Målestasjonene i Oslo og omegn måler luftkvaliteten kontinuerlig, 365 dager i året. Hver time hentes det ut data som viser nivåene for den foregående timen. Disse opplysningene legges ut på portalen luftkvalitet.info. Men hvordan så det ut under dieselforbudet i uke 3?

Senioringeniør Mona Johnsrud i NILUs avdeling for måle- og instrumentteknologi har hentet ut foreløpige data fra alle målestasjonene i Oslo og omegn, fra midnatt søndag 15. januar til midnatt torsdag 19. januar. De viser hvordan nivåene av både nitrogendioksid (NO2), det finere svevestøvet (PM2,5) og det grovere svevestøvet (PM10) utviklet seg i løpet av disse dagene. Av særlig interesse for mange er selvfølgelig de timene dieselforbudet varte, fra kl. 06 tirsdag morgen og til kl. 18 samme dag.

 

Grafer som viser NO2-nivåene fra midnatt søndag 15. januar og til midnatt natt til torsdag 19. januar.
NO2 (Klikk på bildet for større utgave) Grafene viser NO2 -nivåene fra midnatt søndag 15. januar og til midnatt natt til torsdag 19. januar (foreløpige data). Hovedkilden til NO2 er eksos fra dieselkjøretøy. Dagen før dieselforbudet (mandag) var mengden NO2 i luften til tider svært høy i deler av Oslo. Under dieselforbudet (markert med grønn bunnlinje) var bare tre målestasjoner oppe på oransje nivå (moderat helseskadelig) i korte perioder. Resten av tiden holdt det seg på grønt nivå, dvs. lite helseskadelig. Den oransje linjen viser der moderat helseskadelig nivå begynner, den røde markerer starten på betydelig helseskadelig nivå.
Grafer som viser PM2,5-nivåene fra midnatt søndag 15. januar og til midnatt natt til torsdag 19. januar.
PM2,5 (Klikk på bildet for større utgave) Grafene viser PM2,5-nivåene fra midnatt søndag 15. januar og til midnatt natt til torsdag 19. januar (foreløpige data). Hovedkilden til PM2,5 (fint svevestøv) er vedfyring, men også noe eksos og veistøv. Perioden dieselforbudet varte er markert med grønn bunnlinje. Den oransje linjen viser der moderat helseskadelig nivå begynner, den røde markerer starten på betydelig helseskadelig nivå.
Grafer som viser PM10-nivåene fra midnatt søndag 15. januar og til midnatt natt til torsdag 19. januar.
PM10 (Klikk på bildet for større utgave) Grafene viser PM10-nivåene fra midnatt søndag 15. januar og til midnatt natt til torsdag 19. januar (foreløpige data). Hovedkilden til PM10 (grovere svevestøv) er veistøv, men også noe eksos og vedfyring. Perioden dieselforbudet varte er markert med grønn bunnlinje. Den oransje linjen viser der moderat helseskadelig nivå begynner, den røde markerer starten på betydelig helseskadelig nivå.

Utfordrende situasjon

– Dataene fra målestasjonene viser en tydelig nedgang for alle de tre forurensningstypene på tirsdag, sier forskningsdirektør Leonor Tarrasón i NILUs avdeling for by og industri.

– Utfordringen er selvfølgelig at man ikke kan si nøyaktig hvor stor NO2-nedgang som skyldes hvilke faktorer. For å kunne kvantifisere effekten må forskerne studere situasjonen nøye, og ta alle faktorer med i beregningen.

Tall fra Fjellinjen viser at det var 31 prosent færre bompasseringer for dieselbiler i Oslo tirsdag. Tarrasón mener at reduksjonen i trafikken har hatt en positiv virkning på NO2-nivåene i lufta.

Men i tillegg falt det snø i morgentimene, den varslede inversjonen ble ikke like kraftig som antatt, og utover ettermiddagen begynte det å regne.

– Dette har også stor betydning for forurensningsnivåene, ikke bare for NO2 men også for svevestøvet, forklarer forskningsdirektøren. – Når inversjonen løser seg opp får vi bedre spredningsforhold, noe som gjør at forurensningen løser seg opp og kan føres vekk. Dessuten bidrar snø og regn til å vaske de forurensende stoffene ut av luften, og binder svevestøvet til bakken så det ikke kan virvles opp av forbipasserende biler.

Oslo-dugnad for god luft

Natt til tirsdag vasket og feide Oslo kommune også en rekke veier. Det betyr at det var mindre svevestøv på veiene tirsdag morgen, og når det i tillegg var færre biler ute får man også mindre oppvirvling av PM10-svevestøvet. Alt i alt var det en rekke faktorer som virket positivt inn på luftforurensningen i Oslo denne tirsdagen, og som bidro til at vi holdt oss under helseskadelige nivåer.

– Målet er alltid at lufta i byen vår skal være sunn og trygg å puste inn, sier Leonor Tarrasón.

– Ja, været kom oss til hjelp, men det kom i tillegg til at Oslos egne innbyggere gjorde det de kunne for å bidra. Det synes jeg vi alle skal være stolte av.

Les mer:

Hvis du vil lese om hvordan måling av luftforurensningen i Oslo foregår, og hvor de ulike typene luftforurensende stoffer i hovedsak kommer fra, kan du ta en titt på disse sakene:

Når er det farlig å puste? og Hvorfor er lufta så dårlig i dag?