Gå til innhold

Den europeiske lufta blir langsomt bedre

Syklist i London-trafikken
Foto: Christine F. Solbakken, NILU

Bor du i en europeisk by, er sjansen svært stor for at du også blir utsatt for dårlig luftkvalitet. Det viser den siste luftkvalitetsrapporten fra det europeiske miljøbyrået (EEA), som også konkluderer med at fint svevestøv bidrar til at rundt 400 000 europeere dør for tidlig hvert år.

– Det er i hovedsak utslipp fra veitrafikk, jordbruk, kraftverk, industri og private hjem som til sammen skaper den skadelige lufta, sier forskningsdirektør Cristina Guerreiro fra NILUs avdeling for miljøeffekter og bærekraft.

Bevisst politikk gir bedre luft

Seniorforsker Cristina Guerreiro
Forskningsdirektør Cristina Guerreiro er hovedforfatter for EEA-rapporten “Air quality in Europe 2017”

Guerreiro er også hovedforfatter for EEA-rapporten «Air quality in Europe 2017». Den årlige rapporten vurderer luftforurensende utslipp i Europa, og hva slags effekter forurensningen har på helse og miljø.

– Denne rapporten er basert på 2015-data fra 2500 luftmålestasjoner i 41 europeiske land, forklarer Cristina Guerreiro videre.

– Det vi ser, er at luftkvaliteten i Europa langsomt blir bedre, takket være en bevisst politikk gjennom mange år. I tillegg kommer den teknologiske utviklingen oss til gode.

Vi kan gjøre mer for bedre luft

Samtidig viser rapporten at tidvis høye konsentrasjoner av luftforurensning fortsatt har stor negativ innvirkning på den europeiske folkehelsa. Det er forurensning i form av partikler (PM), nitrogendioksid (NO2) og bakkenær ozon (O3) som gjør den største skaden.

Ifølge rapporten sto det finere svevestøvet som kalles PM2,5 for rundt 400 000 for tidlige dødsfall i de 41 europeiske landene i 2014. I tillegg kommer de økonomiske konsekvensene av luftforurensningen, så som økte medisinske kostnader og redusert produktivitet – for ikke å snakke om skader på jordsmonn, avlinger, skog, innsjøer og elver.

– Det er med andre ord for tidlig å lene seg tilbake og hvile på laurbærene, sier Guerreiro.

– Industri, storbønder, politikere og privatpersoner må alle trå til og bruke de verktøy og muligheter vi har til å forbedre lufta vår, i mye større grad enn vi allerede gjør.

Last ned og les EEA-rapporten «Air quality in Europe 2017»