Gå til innhold

Frokostseminar om luftforurensning i Kina og Øst-Asia

Statue med munnbind.
Foto: China.com

Forskningssamarbeidet CIENS inviterer til frokostseminar med tittelen: Luftforurensning i Kina og Øst-Asia: Helse, Samfunn og Politikk. Tid: torsdag 31. januar, klokken 08:30 – 10:00 (frokost serveres fra kl. 08:15). Sted: Forskningsparken i Oslo, møterom FAROS.

Det er bare 6-7 år siden at det kinesiske ordet for «smog» erstattet «tåke» i dagligdag tale om stadig tilbakevendende grå himmel over Beijing og andre store byer.

Mye er skjedd siden, både når det gjelder kinesiske myndigheters politikk for å løse problemet og i samfunnets forståelse av hva luftforurensning gjør med helse og klima.

I dette seminaret diskuterer tre forskere hvordan luftforurensning har utviklet seg i regionen, og hvorfor vi trenger mer fokus på tiltak i fattige landområder.

Hva kan vi egentlig forvente fremover når det gjelder å løse de store miljøproblemene som Kina og Øst-Asia står overfor, og som har betydelige globale ringvirkninger?

Innlegg:

  • Mette Halskov Hansen, UiO – Luftforurensning som «game changer» i Kina
  • Cristina Guerreiro, NILU – Luftforurensning i Kina og Øst-Asia – utvikling og status
  • Kristin Aunan, CICERO – Husholdningsenergi – den glemte kilden til luftforurensning og sykdomsbyrde i Kina
Praktiske opplysninger:

Påmelding her (av hensyn til frokostservering)

Se kart og adresse på Forskningsparkens nettsider:

Seminaret vil bli strømmet via CIENS sine Facebooksider: https://www.facebook.com/CIENSNorway/