Gå til innhold

NILU inngår samarbeid med Nanjing University of Information Science and Technology

Nanjing University for Information Science and Technology (NUIST)
Foto: Ingunn Trones, NILU

Mandag 14. januar arrangerte NILU et fagseminar på Kjeller med tittel: “Meteorological Education and Research”. Seminaret markerte begynnelsen på et faglig samarbeid med Nanjing University of Information Science and Technology (NUIST).

NILU inngikk i mai 2018 en avtale med NUIST som innebærer utveksling av studenter og annet faglig samarbeid innen polarforskning, klimaforskning og luftkvalitet.

NUIST er et av de ledende universitetene i Kina med 30 000 studenter totalt, og mer enn 5000 studenter innen meteorologi og klimaforskning, hvorav over 250 doktorgradsstudenter.

NILU ser fram til et fruktbart samarbeid med universitetet.

Bildet over viser deltakere på NILUs fagseminar. I midten foran NUISTs president Beiqun Li og til høyre NILUs direktør Kari Nygaard.