Gå til innhold

NILU inviterer til lansering av nytt, norskledet temasenter for luftkvalitet, støy, transport og industri i Europa

Bilkø i Oslo med logoen til temasenteret ETC/ATNI

Luftforurensning bryr seg ikke om landegrenser, helse eller befolkning. Men siden luftforurensning henger nøye sammen med transport og industri, vil løsninger som fører til bedring på et av feltene bidra til forbedring på de andre også. Dette er i svært korte trekk bakgrunnen for det norskledede temasenteret om luftforurensning, transport, støy og industri – ETC/ATNI, som NILU feirer oppstarten av 13. mars kl. 13-16 på Kulturhuset i Oslo.

For første gang skal norske forskere lede arbeidet med å sammenstille kunnskapsgrunnlaget beslutningstagerne i Europa trenger for å sørge for mindre støy, industri- og luftforurensning.

Det nye temasenteret for luft, transport, støy og industri ligger under Det europeiske miljøbyrået (EEA), og starter opp i 2019. NILU – Norsk institutt for luftforskning har koordineringsansvaret. De viktigste oppgavene er å støtte opp om implementering av miljødirektiver, forvaltning av miljødata og utarbeide for utarbeidelse og evaluering av europeisk miljøpolitikk, i samarbeid med EEAs 33+ medlemsland.

For å markere starten på dette arbeidet inviterer NILU til lansering av ETC/ATNI på Kulturhuset i Oslo, onsdag 13. mars kl. 13-16. Arrangementet er gratis, men krever registrering av hensyn til serveringen.

Program

13.00-13.30: Velkommen og innledning

  • Velkommen og kort introduksjon v/ NILUs direktør Kari Nygaard
  • Kort hilsen ved Ketil Kjenseth, leder av Stortingets energi- og miljøkomité
  • Kort hilsen fra EIONET og Norges representant i EEA Management Committee, Mari Bjørhei og Bjørn Bjørnstad, Miljødirektoratet
  • Videohilsen fra Det europeiske miljøbyrået (EEA)

13.30-14.15: Glimt fra arbeidet

  • NILUs rolle i etableringen av det internasjonale luftarbeidet v/Kjetil Tørseth, NILU
  • NILUs samarbeid med Det europeiske miljøbyrået gjennom 25 år v/Cristina Guerreiro, NILU
  • ETC/ATNI: hva betyr dette arbeidet for deg og meg? v/Alena Bartonova, NILU
  • Fra satellitter til mikrosensorer: nye metoder for måling av luftkvalitet v/ Philipp Schneider, NILU
  • Nye data, nye metoder for bedre utslippsberegninger v/Henrik Grythe, NILU

14.15-14.45: Viktige betraktninger

Norske eksperter har deltatt i EEAs arbeid siden 1994, og ledelsen av det nye temasenteret ETC/ATNI vil gi nye muligheter for norske bidrag til miljøpolitikken i Europa og styrke miljøarbeidet i Norge.

Avdelingsdirektør Johan Øvrevik fra Folkehelseinstituttet, fagsjef Ole Løfsnæs fra Norsk Industri og spesialrådgiver Ingunn Borlaug Lid fra Forskningsrådet bidrar med betraktninger om hvordan samarbeid på tvers av hele Europa vil virke inn på ulike aspekter av industri og folkehelse.

14.45-15.00: Spørsmål fra salen

15.00-16.00: Mingling og lett servering

 

Alle som ønsker å delta er hjertelig velkommen, men av hensyn til serveringen vil vi gjerne at du registrerer deg her: https://survey.nilu.no/index.php/171288?newtest=Y&lang=nb