Gå til innhold

Trenger vi vannavstøtende surfeshorts?

Mann i shorts på surfebrett
Foto: Colourbox

Forskere foreslår nytt rammeverk for å redusere skadelige stoffer (f.eks. PFAS) i forbruksvarer og å fase ut stoffer som ikke er essensielle for produktene.

Eksponering for unødvendige og potensielt skadelige kjemikalier kunne vært kraftig redusert dersom produsentene tilsatte kjemikalier kun i de tilfellene de var essensielle for helse, sikkerhet eller funksjon.

Det er konklusjonen i en studie som nylig ble publisert i «Environmental Science: Processes & Impacts», et fagfellevurdert tidsskrift publisert av Royal Society of Chemistry.

I denne studien foreslår forskerne et rammeverk basert på begrepet «essensiell bruk» for å avgjøre om visse kjemikalier virkelig er nødvendige i ulike produkter. De demonstrerer konseptet på en gruppe syntetiske kjemikalier kjent som PFAS (per- og polyfluorerte alkylstoffer).

Rammeverk testet på PFAS

PFAS brukes i mange forbruksvarer blant annet på grunn av sine unike vann- og smussavstøtende egenskaper. Et voksende antall forskere og helsepersonell uttrykker imidlertid bekymring for disse kjemikaliene, siden de er svært bestandige (persistente), siver ut i vann og jord, og kan ha negativ innvirkning på folks helse og på dyreliv.

Visse PFAS-eksponeringer kan føre til helseproblemer som nyre- og testikkelkreft, leversvikt, lavt stoffskifte (hypotyreose), høyt kolesterol, ulcerøs kolitt, lavere fødselsvekt og -størrelse, fedme og nedsatt immunrespons på vaksiner.

Studien klassifiserer mange av dagens bruksområder for PFAS som «ikke essensielle». Som et eksempel peker studien på at det kan være fint å ha vannavstøtende surfeshorts, men det er ikke en avgjørende egenskap for produktet.

Andre produkter som er analysert med samme rammeverk er kosmetikk og produkter for personlig pleie, tekstiler med varig vannavstøtning og flekkbestandighet, materialer som er i kontakt med mat, medisinsk utstyr, legemidler, laboratorieforsyninger og skismøring.

Noen bruksområder for PFAS kan anses som vesentlige for helse og sikkerhet, for eksempel brannslukkeskum, men her er det i dag utviklet funksjonelle erstatningsalternativer.

Et forslag til fordel for alle

– Vårt håp er at denne studien kan informere og oppmuntre produsenter, forhandlere og sluttbrukere til å vurdere erstatning og avvikling av PFAS, sier Ian Cousins fra Stockholms Universitet. Han er hovedforfatter av studien og en verdensledende forsker som spesialiserer seg på å forstå kildene og eksponeringsveiene til høyt fluoriserte kjemikalier.

– En start kunne være en utfasing av den ikke-essensielle bruken av PFAS-er, som primært drives av mulighetene i markedet, sier han.

Seniorforsker Dorte Herzke fra NILU sier at både mennesker og dyr i dag allerede er utsatt for tusenvis av miljøgifter, og at det derfor er viktig å redusere unødvendig bruk av skadelige stoffer for å verne om vår og miljøets helse.

– Produsentene vet ikke alltid hvilke kjemiske stoffer som kan utelukkes eller erstattes, så vårt forslag kan også komme dem til gode, sier hun.

I artikkelen bemerker forfatterne at enkelte forhandlere og produsenter allerede har iverksatt frivillige tiltak for å avvikle bruken av PFAS i sine produkter. De påpeker at «Essential Use Framework» også kan brukes til andre kjemikalier.

Lenke til studien:

The concept of essential use for determining when uses of PFASs can be phased out (2019) Ian T. Cousins, Gretta Goldenman, Dorte Herzke, Rainer Lohmann, Mark Miller, Carla A. Ng, Sharyle Patton, Martin Scheringer,  Xenia Trier, Lena Vierke, Zhanyun Wang and Jamie C. DeWitt

DOI: http://dx.doi.org/10.1039/c9em00163h