Gå til innhold

Tre NILU-forskere i nasjonale referansegrupper i Horisont Europa

Utsikt fra Tromsø
Foto: NILU

23. juni 2020: Norges forskningsråd har oppnevnt tre NILU-forskere til medlemmer av ulike nasjonale referansegrupper i Horisont Europa. Horisont Europa er EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon, med oppstart i 2021.

– Dette er vi selvsagt både stolte av og glade for, sier NILUs administrerende direktør Kari Nygaard.
– De oppnevnte forskerne er blant de ledende i Europa innen sine felt, og deres kompetanse vil komme godt til nytte i de respektive referansegruppene.

Dr. Cathrine Lund Myhre i NILUs avdeling for atmosfære og klima er oppnevnt til medlem av nasjonal referansegruppe for Forskningsinfrastruktur.

Dr. Philipp Schneider i NILUs avdeling for by og industri er oppnevnt til medlem av nasjonal referansegruppe for Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet.

Dr. Leonor Tarrasón, som er markedsdirektør for miljøløsninger, er oppnevnt til medlem av den nasjonale referansegruppen for Klima, energi og mobilitet.

Innspill, dialog og samspill

Ifølge Norges Forskningsråd skal de nasjonale referansegruppene være arenaer for innspill knyttet til Norges påvirkning av prioriteringer og strategiske prosesser i Horisont Europa. Referansegruppene skal være tett påkoblet programkomiteenes arbeid i tilknytning til utarbeidelse av arbeidsprogram for de ulike delene av Horisont Europa, og fungere som dialog- og informasjonskanaler mellom Horisont Europa og andre relevante aktører. De skal også bidra til å sikre godt samspill med nasjonale strategier, konkurransearenaer og utlysninger.

Horisont Europa starter opp 1. januar 2021. Det foreslåtte totalbudsjettet, som vedtas i sommer, er rekordstore 94 milliarder euro. Det er 19 milliarder euro mer enn budsjettet for forrige rammeprogram, Horisont 2020.

Les mer om Horisont Europa

Les mer om de nasjonale referansegruppene