Gå til innhold

Røyk fra California funnet på Svalbard

Skogbrann i California
Foto: Colourbox

Den 17. september 2020 ble det målt forhøyede partikkelkonsentrasjoner i atmosfæren over Zeppelinfjellet på Svalbard. Atmosfæriske transportmodeller viser at luften med partiklene kommer fra USAs vestkyst, dvs. fra området med pågående skogbranner.

Zeppelinobservatoriet befinner seg i fjellsiden over Ny-Ålesund på Svalbard, 478 meter over havet. Derfra overvåker NILU – Norsk institutt for luftforskning en rekke ulike klimagasser og andre stoffer i atmosfæren. 17. september fanget instrumentene opp partikler med egenskaper som tilsier at de kan stamme fra skogbranner.

Partikler fra skogbranner er relativt store

– Størrelsesfordelingen av partikler i luftprøvene viste en stor andel av forholdsvis store partikler, og det indikerer at de kan komme fra branner, forklarer seniorforsker Markus Fiebig fra NILUs avdeling for atmosfære og klima.

– Såpass høye nivåer er uvanlig på Svalbard om sommeren og høsten, mens det er typisk for røyk fra skogbrann som har blitt transportert gjennom atmosfæren over flere dager. Kombinert med spredningsberegninger kan vi derfor konkludere med at disse partiklene har reist med vinden fra skogbrannene i California og Oregon.

Figuren viser antallet partikler i ulike størrelser (størrelsen øker med y-aksen, mens fargeintensiteten indikerer antallet).

Modellberegninger fra NILUs egen transportmodell FLEXPART, klarte å knytte røykpartiklene som ble fanget opp over Zeppelinobservatoriet tilbake til skogbrannene i California og Oregon på USAs vestkyst (utslippsdata fra Copernicus Atmospheric Monitoring Service). FLEXPART-simuleringer av Nikolaos Evangeliou og plotting av Sabine Eckhard, begge NILU. Bakgrunnsfoto: NASA

All luft i atmosfæren inneholder partikler, og Fiebig kan fortelle at det som regel ikke er farlig så lenge konsentrasjonen ikke blir for høy.

– Konsentrasjonene av røykpartikler i de skogbrannrammede områdene på USAs vestkyst er for eksempel definitivt helseskadelig, understreker han. Etter transporten til Svalbard er imidlertid nivåene langt lavere og er derfor ikke skadelig for helse. Branner vil imidlertid påvirke klimaet ved at partiklene påvirker strålingsbalansen i atmosfæren.

Partikler overvåkes over hele verden

– Partiklene i luften har betydning for klimaet, forklarer Fiebig videre. – For eksempel sprer de lyset fra solen tilbake til verdensrommet, og virker dermed avkjølende. De kan også forlenge levetiden til skyer og gjøre de hvitere, noe som også har en avkjølende effekt. Mørke partikler absorberer stråling og varmer atmosfæren, eller bakken hvis de avsettes på snø/is.

På den måten motvirker partiklene i atmosfæren delvis den varmende effekten av drivhusgassene, og det er denne effekten som gjør at partikler i atmosfæren overvåkes fra observatorier over hele verden. Zeppelinobservatoriet på Svalbard er bare en av mange slike målestasjoner, andre er for eksempel Mauna Loa på Hawaii, Cape Grim på Tasmania og Mount Chacaltaya i Bolivia.

– Det er både fascinerende og skremmende at røyk fra skogbranner kan transporteres ikke bare over tusenvis av kilometer til Europa, men også nordover helt til polområdet, avslutter Fiebig.