Gå til innhold

Åpent kurs i å skrive prosjektsøknader 6.-7. mai 2021

Foto: Colourbox

Som en aktivitet i prosjektet VISION, tilbyr NILUs helseeffektlaboratorium et åpent kurs i å skrive prosjektsøknader.

Kurset «Hvordan skrive prosjektsøknad» går over to dager: 6. og 7. mai 2021. Det vil foregå online som webinar, og vil bli holdt på engelsk. Webinaret er gratis og åpent for alle interesserte.

Bakgrunn for kurset

Med bakgrunn i at NILU har bred erfaring med å skrive prosjektsøknader og har hatt suksess med å oppnå tilskudd fra EU, så ønsker vi å dele våre erfaringer med dette webinaret. Det blir teoretisk og praktisk opplæring i hvordan man skriver prosjektsøknader, med fokus på innovativ målsetting, gjennomførbar arbeidsplan, etc.

Kurset vil bli fulgt opp med et kurs i prosjektledelse i september.

Velkommen!

Mer informasjon og lenke til påmelding:

Agenda (kun engelsk): http://vision.sav.sk/downloads/How_to_write_proposals_Agenda_fin.pdf

Lenke til påmelding: http://vision.sav.sk/lectures/LR3.html

Om VISION-prosjektet

Hovedmålet med VISION (Strategies to strengthen scientific excellence and innoVation capacIty for early diagnoSIs of gastrOintestinal caNcers) er å styrke kompetanse og innovasjonskapasitet for Biomedisinsk forskningssenter ved det slovakiske vitenskapsakademiet (BMC SAV). Tett samarbeid med fire europeiske ledende forskningsinstitusjoner skal styrke troverdigheten, konkurranseevnen og anerkjennelsen av BMC SAV, bidra til å overvinne eksisterende hull i onkologisk forskning og styrke kapasiteten for tidlig diagnostikk og innovative behandlingsmetoder. Utover økt vitenskapelig ytelse, kan samarbeidet bidra til å identifisere faktorer som bidrar til en ekstremt høy forekomst av kreft i tykktarm og bukspyttkjertel i Slovakia.

Prosjektet er finansiert i EUs Horisont 2020 forsknings- og innovasjonsprogram under tilskuddsavtale nr. 857381.

Les mer på prosjektets egne nettsider http://vision.sav.sk/