Gå til innhold

HAPADS: En mobil overvåkingsplattform for luftkvalitet

Illustrasjonsfoto: Ingunn Trones, NILU

Fra NILUs årsrapport 2020: Tenk deg dette: Du kjører lastebilen din nedover gaten, og får en advarsel om høye nivåer av NO2 i lufta i førerhuset. Bilens innebygde klimaanlegg stenger straks av det utvendige luftinntaket, og forhindrer dermed at du får inn mer NO2 i bilen.

– Dette kan være realiteten om noen år, sier Tuan-Vu Cao, forsker ved NILU og en av lederne for prosjektet HAPADS: “Highly Accurate and Autonomous Programmable Platform for Providing Air Pollution Data Services to Drivers and the Public”.

I dette prosjektet samarbeider forskere fra Gdańsk University of Technology, AGH University of Science and Technology, Wrocław University of Science and Technology, LESS Industries, UiT Norges arktiske universitet og NILU. Målet er å utvikle en ny, svært nøyaktig og selvstyrt mobil plattform for overvåkning av de luftforurensende stoffene nitrogendioksid (NO2) og partikler (PM10, PM2,5, PM1).

Flere bilprodusenter tilbyr allerede overvåkning av luftkvalitet, men disse løsningene er integrert i klimaanleggene og kan ikke kjøpes separat. HAPADS vil tilby en ettermonterbar løsning som både overvåker luftkvaliteten i kabinen og gir en nøyaktig sanntidsmåling av forurensningen utenfor, via sensorer plassert på kjøretøyet.

De mobile HAPADS-sensorene benytter Edge Intelligence, som tillater lokal databehandling og forbedrer sensorytelsen:

  • Redusert datavolum som må overføres via trådløst nettverk
  • Forbedret datakvalitet
  • Kortere responstid
  • Avgjørelser i sanntid

Innovasjonen i HAPADS er ikke begrenset til selve plattformen for overvåkning av luftkvalitet. HAPADS vil dessuten utvikle nye sensorteknologier som skal unngå utfordringene med de lavprissensorene som er på markedet per i dag. Mange av dem benytter elektrokjemiske celler for gasser og nefelometre for partikler.

En annen bonus ved å bruke små, mobile luftkvalitetssensorer er at dataene de gir vil forbedre den romlige overvåkningsoppløsningen og bidra til å identifisere «hotspots» for forurensning. Kort sagt vil HAPADS bidra med luftkvalitetsdata i høyere tidsmessig og romlig oppløsning.

– Målet vårt er å gjøre det mulig for sluttbrukere som sjåfører, transportselskaper, kommuner og allmennheten å ta informasjonsbaserte beslutninger for å redusere sin eksponering for luftforurensning, sier Cao.