Gå til innhold

Harald Dovland utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden

Harald Dovland
Foto: Christine F. Solbakken, NILU

Hans Majestet Kongen har utnevnt tidligere klimaforhandler Harald Dovland til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Harald Dovland mottar utmerkelsen for sin innsats for klimaet og miljøet.

Søknaden ble sendt inn av NILU – Norsk institutt for luftforskning og Klima- og miljødepartementet.

Harald Dovland
Harald Dovland var direktør på NILU fra 1988-1995, og ledet Norges delegasjon under forhandlingene om Klimakonvensjonen til september 2007. Foto: KLD

Harald Dovland ble ansatt ved NILU i 1972, og var instituttets direktør fra 1988-1995. Han spilte en aktiv og viktig rolle i den internasjonale innsatsen for å redusere langtransportert grenseoverskridende luftforurensning.

Dette internasjonale forskningssamarbeidet var vesentlig for iverksettingen av Konvensjonen om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning (“Convention on Long-range Transboundary Air Pollution”, LRTAP). Konvensjonen var det første juridisk bindende internasjonale instrumentet på luftforurensningsområdet, og førte til at forsuring og virkninger av sur nedbør ikke lenger er et stort problem i Norge og Europa.

Klimakonvensjonen (UNFCCC) ble vedtatt i 1992 og trådte i kraft i 1994. I årene som fulgte ble det arbeidet med en protokoll for å operasjonalisere Klimakonvensjonen, og der representerte Dovland regjeringen som norsk forhandlingsleder fra 1995 til 2007.

Videre ledet han arbeidet i Klimakonvensjonens Underkomité for teknisk og vitenskapelig rådgivning i fem sesjoner fra 1999-2001. I kraft av dette satt han også i styret for Klimakonvensjonen på vegne av vestlige land. Senere ledet Dovland forhandlinger om videre forpliktelser under Kyotoprotokollen, samt oppstarten av FN-forhandlingene som resulterte i Parisavtalen i 2015. Etter endt lederperiode fortsatte han som rådgiver for sentrale forhandlingsledere.

Den norske klimadelegasjonen har gjennom tidene blitt betraktet som kompetent, lyttende og konstruktiv. Norge blir også oppfattet som en brobygger mellom industriland og utviklingsland i klimaforhandlingene, og i sitt virke som forhandlingsleder har Harald Dovland bidratt sterkt til dette.

Dekorasjonen ble overrakt ved et arrangement i Marmorsalen hos Klima- og miljødepartementet i Oslo, torsdag 23. september kl. 12. Kansellisjef Mette Tverli ved Det kongelige hoff sto for overrekkelsen.

NILU og Klima- og miljødepartementet gratulerer Harald Dovland så mye med utnevnelsen.

Harald Dovland (t.h.) møter daværende Kronprins Harald og storhertug Jean av Luxembourg i 1990. Foto: NILU