Gå til innhold

Vil du være med i et nettverk for folkeforskning?

Jente med forstørrelsesglass studerer naturen
Foto: Colourbox

I kjølvannet av en konferanse om folkeforskning i november har Forskningsrådet sendt ut et spørreskjema for å kartlegge behov og ønsker for et nettverk for folkeforskning i Norge. Vil du være med?

I november arrangerte Forskningsrådet, i samarbeid med NILU, KS, SSB og SINTEF, en konferanse om folkeforskning i Norge. Hensikten var blant annet å se på mulighetene for å etablere et mer formalisert nettverk for folkeforskning.

På konferansen fremkom det klare ønsker om at det skal etableres et bredere samarbeid mellom alle aktører som jobber med, eller er interessert i, folkeforskning i Norge. (Lenke til opptak av konferansen: Forskningsrådet- 19. november 2021 (rcn.no))

I kjølvannet av konferansen har Forskningsrådet derfor sendt ut et spørreskjema for å få en mer detaljert kartlegging av behov og ønsker for et nettverk for folkeforskning i Norge.

Er du interessert i å være aktivt med i et nettverk for folkeforskning? Da kan du sette av fem minutter til å svare på spørsmålene i skjemaet.

Skjemaet finner du her: Nettverk for folkeforskning i Norge (office.com)

Det tar maks fem minutter å fylle ut skjemaet. Svarene vil være til stor hjelp for det videre arbeid.

Svarfrist er 21. januar

Ev. spørsmål kan stilles til: tev@rcn.no