Gå til innhold

Trollhaugen

Trollhaugenobservatoriet
Foto: Chris Lunder, NILU

Noen av de viktigste aktivitetene ved NILUs observatorium Trollhaugen i Antarktis er å karakterisere sammensetningen av atmosfæren, og måle sesong- og årsvariasjoner og transport av luftforurensninger til området.

Trollhaugenobservatoriet ligger på Trollhaugen ved den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land, Antarktis. Observatoriet er plassert 72°00’42″S 02°32’06″Ø og 1553 meter over havet mellom det Antarktiske platået og kysten. Beliggenheten er unik og upåvirket av den lokale aktiviteten.

NILUs observatorium på Troll ble etablert i januar 2007, med støtte fra forskningsprogrammet NARE (Norwegian Antarctic Research Expeditions). Observatoriet ble først etablert i nærheten av hovedstasjonen Troll, men ble flyttet til Trollhaugen i februar 2014. På Trollhaugen ligger observatoriet om lag 1 km øst for hovedstasjonen Troll i nunatakområdet Jutulsessen, rundt 235 km fra kysten. I dette området blandes luftmassene fra sjøen og kontinentet.

Disse komponentene måles på Trollhaugen:

  • Kvikksølv
  • Bakkenært ozon
  • Aerosoler (kjemiske, fysiske og optiske egenskaper)
  • UV-stråling og total ozon
  • Organiske miljøgifter (POPs)
  • Hydrokarboner og KFK, HKFK og HFK
  • CO2 og CO

Lenke til data fra målingene på Trollhaugen (EBAS)

I tillegg tas det hvert halvår en stor luftprøve som inngår i et luftarkiv for fremtidige analyser av nye komponenter og problemstillinger.

Trollhaugen er en av de få observatoriene som har kontinuerlig overvåkning gjennom hele året i Antarktis. NILU er vitenskapelig ansvarlig for aktivitetene, mens teknisk personell fra Troll hovedstasjon står for daglig tilsyn av observatoriet.

NILU forsker fra Arktis til Antarktis

Grunnen til at det er så viktig å måle luftkvaliteten i Arktis og Antarktis er at det er de mest sårbare områdene. Der ser forskerne endringene først.

Med observatorier både på Trollhaugen i Antarktis og på Zeppelinfjellet på Svalbard er NILU en av få institusjoner som utøver atmosfæreforskning ved begge ”polene”. Ved å sammenlikne måleresultater fra de to håper vi å tilegne oss viktig ny viten om transport og effekter relatert til forurensning på global skala, og med det bidra til den internasjonale forskningen innen dette feltet.

Webkamerafeed fra Trollhaugen

Bilde tatt av webkamera på Antarktis

Sist oppdatert: 20. June 2024 09:00