Gå til innhold

Anna von Streng Velken

Tidligere ansatt


Cristin  

Anonymous

Anna von Streng Velken har 5 publikasjoner ved NILU:

Utslipp, spredning og avsetning av SO2 fra Nikel og Zapoljarnij. En WRF-Chem modellstudie.

Engdahl, B.J.; Velken, A.V.S.; Berglen, T.F.; Hodnebrog, Ø.; Stordal, F.

2014

Modelling of air pollution in the border areas, methods and examples.

Berglen, T.F.; Engdahl, B.J.; Velken, A.v.S.; Liu, L.; Tønnesen, D.

2012

Emissions and dispersion from Nikel smelter, a WRF-Chem study.

Berglen, T.F.; Engdahl, B.J.; Hodnebrog, Ø.; Stordal, F.; Velken, A.v.S.

2010

Anna von Streng Velken har 5 publikasjoner ved NILU:

Utslipp, spredning og avsetning av SO2 fra Nikel og Zapoljarnij. En WRF-Chem modellstudie.

Engdahl, B.J.; Velken, A.V.S.; Berglen, T.F.; Hodnebrog, Ø.; Stordal, F.

2014

Modelling of air pollution in the border areas, methods and examples.

Berglen, T.F.; Engdahl, B.J.; Velken, A.v.S.; Liu, L.; Tønnesen, D.

2012

Emissions and dispersion from Nikel smelter, a WRF-Chem study.

Berglen, T.F.; Engdahl, B.J.; Hodnebrog, Ø.; Stordal, F.; Velken, A.v.S.

2010